Kancelária hnutia SME RODINA – Boris Kollár

JUDr. Dávid Tarčák
GENERÁLNY MANAŽÉR

Mgr. Eva Hudecová
KANCELÁRIA

Bc. Michaela Jurcová
TLAČOVÉ ODDELENIE

Ing. Jozef Hlinka
LEGISLATÍVA

Ing. Dušan Grňo
KANCELÁRIA

Alexander Adamecký
TLAČOVÉ ODDELENIE

Bc. Ján Jedinák
IT

JUDr. Monika Péter
KANCELÁRIA

Mgr. Petra Hajšelová
KANCELÁRIA

Mgr. Sylvia Horváthová
KANCELÁRIA