PREDSEDA

Mgr. Boris Kollár

PODPREDSEDOVIA

Bc. Milan Krajniak

Ing. Dušan Doliak

Petra Krištúfková

Jozef Vašuta

GENERÁLNY MANAŽÉR

JUDr. Dávid Tarčák