Články

1. USTANOVUJÚCI SNEM HNUTIA SME RODINA V OKRESE MARTIN

Dňa 18. marca 2018 sa uskutočnil 1. USTANOVUJÚCI SNEM HNUTIA SME RODINA V OKRESE MARTIN. Predmetom snemu bolo prerokovanie harmonogramu podujatí na rok 2018 a ďalších stretnutí v rámci okresu. Stanovili sa priority do komunálnych volieb a posilnenie štruktúry okresnej organizácie v jednotlivých obciach.

Predsedovi OO v okrese Martin Daliborovi Steidlovi by sme touto cestou chceli poďakovať za zorganizovanie ustanovujúceho snemu v okrese.

RODINA MAKÁME

Komentáre

komentárov