Články

1. USTANOVUJÚCI SNEM V OKRESE TREBIŠOV

Za účasti podpredsedu hnutia SME RODINA – Boris Kollár, Jozefa Vašutu , sa dňa 09.03.2018 , uskutočnil prvý oficiálny snem okresnej organizácie SME RODINA – Boris Kollár Trebišov.

Zasadnutie viedol predseda okresu Martin Dzielavský za účasti členov hnutia , sympatizantov a hostí medzi ktorých patrili okresní predsedovia Rožňavy , Humenného a Prešova. Na zasadnutí boli prijaté konkrétne stanoviská k nastávajúcim komunálnym voľbám v okrese. Ďakujeme všetkým za účasť.
Martin Dzielavský
predseda OO Hnutia Sme rodina v Trebišove

Komentáre

komentárov