Články

12.12.2017 TLAČOVÁ SPRÁVA „Pomoc ZŤP seniorom odmietli koaliční poslanci.“

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Pomoc ZŤP seniorom odmietli koaliční poslanci.

Bratislava, 12. decembra 2017

            Poslankyňa hnutia SME RODINA – Boris Kollár, PETRA KRIŠTÚFKOVÁ podala na 23. schôdzi NR SR návrh zákona, ktorý mal zabezpečiť kvalitu života   seniorom s ťažkým zdravotným postihnutím. Koalícia však tento návrh pri hlasovaní nepodporila.

            Poslanci práve hlasovali o predloženom návrhu zákona poslankyne PETRY KRIŠTÚFKOVEJ z hnutia Sme Rodina – Boris Kollár o tom, aby kompenzačné príspevky neboli limitované šesťdesiatym piatym rokom života. V dnešnej dobe je to stále aktívny seniorský vek a stanovenie tejto vekovej hranice je diskriminačné.

„Predstavte si situáciu, že človek po šesťdesiatke ešte stále pracuje, odvádza dane, je vitálny a tým pádom je pre štát „výhodný“.  Ale, v šesťdesiatich piatich  rokoch sa mu stane úraz, nehoda alebo choroba a ostane ZŤP. Hoci bol doteraz pre štát „výhodný“ a drel celý život, tak tu ho už zákon diskriminuje vekovou hranicou šesťdesiatpäť rokov, kvôli ktorej nemôže žiadať o osobnú asistenciu. Jej úlohou je integrovať ZŤP do spoločnosti a  zapojiť sa v čo najvyššej možnej miere pri plnení úloh v rodine a pracovnom prostredí, ale nepleťme si ju však  so zdravotnou starostlivosťou. Druhým príspevkom, ktorého sa to týka je príspevok na kúpu motorového vozidla.

Takže, hoci sa posunul dôchodkový vek, vitalita a aj vek dožitia, neposunula sa  hranica  nárokovateľnosti  poskytnutia  týchto príspevkov. Tým  pádom  neodzrkadľuje realitu!“  Uvádza poslankyňa Petra Krištúfková.

Z týchto uvádzaných dôvodov poslankyňa Krištúfková podala tento návrh do NR SR. Koalícia však dnes opäť návrh prospešného zákona nepodporila, a neumožní tak zlepšiť kvalitu života seniorom so zdravotným znevýhodnením.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, poslankyňa Petra Krištúfková

Tlačovú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Komentáre

komentárov