Články

13.06.2018 TLAČOVÁ SPRÁVA “Manažérska chyba vlády. Ak minister dopravy nebude tlačiť na vládu, prídeme o stovky miliónov eur.“

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Manažérska chyba vlády. Ak minister dopravy nebude tlačiť na vládu,
prídeme o stovky miliónov eur.

Bratislava, 13.6.2018

Bez výkonného dopravného systému je ťažké koncipovať taký silný ekonomický rast, ktorý by vytvoril predpoklady pre tvorbu nových pracovných miest a umožnil zvyšovať životnú úroveň obyvateľstva. Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár interpeloval ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka vo veci operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Slovenskom prechádzajú tri významné dopravné koridory: Baltsko – Jadranský, Rýn – Dunaj a Orient – Východné Stredomorie, ktoré sú na našom území tvorené diaľnicami D1, D2, D3, D4, financovanými z kohézneho fondu a rýchlostnými cestami (R1 – R8) financovateľnými z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na Slovensku máme cca 8 nedostavaných diaľničných úsekov (mimo úseku Košice – štátna hranica s Ukrajinou). Z týchto ôsmich sú 4 vo výstavbe a na ďalších dvoch – na Kysuciach by sa výstavba ešte mohla začať, vzhľadom na čas kedy Slovensko môže čerpať finančné prostriedky z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, teda  do roku 2023.

„Minulé vedenie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa chválilo vysokou úspešnosťou v čerpaní fondov Európskej únie na výstavbu dopravnej infraštruktúry. Išlo o roky 2012 – 2016 kedy bolo Ministerstvo dopravy pod kontrolou strany SMER-SD a ministra Jána Počiatka.
Teraz však tempo čerpania fondov výrazne ustalo. Ešte stále sme však v období, keď to môžeme zmeniť a vrátiť tempo na pôvodnú úroveň,“
zdôraznil Miloš Svrček, tímlíder hnutia pre dopravu.

Z odpovedí ministra dopravy a výstavby vyplynulo, že súčet zazmluvnených projektov, projektov v procese hodnotenia a projektov plánovaných v rámci prioritnej osi č.2,  určenej na výstavbu diaľnic, je o cca 16 % vyšší ako alokácia, t.j. objem finančných prostriedkov. Na prvý pohľad sa to javí ako nedostatok finančných prostriedkov a veľké množstvo projektov, ale zároveň pán minister potvrdil, že v minulosti bolo čerpanie iba cca 75 % z toho, čo  bolo pôvodne zazmluvnené. Preto sa pripravovali náhradné projekty a stavali aj úseky, s ktorými sa pôvodne počítalo, že sa budú stavať neskôr. Tomuto hovoríme, že peniaze ležia na zemi a treba ich zodvihnúť, tak ako ich zdvihlo predchádzajúce vedenie rezortu. Inak povedané, ak máme byť znova úspešní v čerpaní fondov EÚ aj v období 2014 – 2020, rovnako ako sme boli v období 2007 – 2013 musíme mať pripravené väčšie množstvo projektov ako v súčasnosti. 16 % nadkontrahovanie je málo.

Boris Kollár povedal na záver: „Vyzývame vládu SR, aby zaradila do zoznamu projektov OPII (Operačný program Integrovaná infraštruktúra) aj spomínané úseky na Kysuciach, aby nám neostali nevyčerpané peniaze z fondov EÚ a nebudeme mať ani dobudovanú dopravnú infraštruktúru. Pýtame sa vlády, prečo nerobí to, čo už dokázala splniť v rámci výstavby iných úsekov diaľnic a rýchlostných ciest na   Slovensku v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prečo to isté neurobíte aj na Kysuciach v rámci diaľnice D3 financovateľnej z Kohézneho fondu? Ide o opatrenie, ktoré neuberá finančné prostriedky z iných okresov, iba zväčšuje efekt v rámci celého Slovenska. Hnutie Sme rodina súčasne vyzýva na zmenu príslušných zákonov, aby častokrát nezmyselné pripomienky nespôsobovali zbytočné časové prieťahy v rámci prípravy a výstavby rýchlostných ciest a diaľnic.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár,
tlačové oddelenie.

Komentáre

komentárov