Články

13.08.2018 TLAČOVÁ SPRÁVA “Nezáujmom ministerky Matečnej a SNS o systémové riešenie následkov sucha a klimatických zmien, je vážne ohrozená potravinová, vodná a environmentálna bezpečnosť štátu“

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Nezáujmom ministerky Matečnej a SNS o systémové riešenie následkov sucha a klimatických zmien, je vážne ohrozená potravinová, vodná a environmentálna bezpečnosť štátu

Bratislava 13. august 2018

 

Hnutie SME RODINA na svojej tlačovej konferencii konanej 13.8.2018 kritizovalo nezáujem MPaRV SR riešiť dopady sucha na poľnohospodársku produkciu a poukázalo na neschopnosť  SNS a jej ministerky Gabriely Matečnej prijať systémové opatrenia, ktoré by zmiernili negatívne dopady extrémnych  teplôt a extrémneho sucha na potravinovú, vodnú a environmentálnu bezpečnosť Slovenskej republiky.

Kľúčovú úlohu v oblasti prevencie a boja proti klimatickým zmenám zohráva práve MPaRV SR ktoré spravuje pôdne, lesné a vodné hospodárstvo SR a je priamo zodpovedné za prevenciu a realizáciu opatrení v boji voči klimatickým zmenám. „MPaRV SR za 2,5 roka svojej činnosti nevykonalo žiadne zásadné systémové opatrenie, na zmiernenie dopadov klimatických zmien na potravinovú, vodnú a environmentálnu bezpečnosť štátu“ – povedal Jaroslav Karahuta – vedúci pracovnej skupiny hnutia SME RODINA pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a regionálny rozvoj.

Jaroslav Karahuta tiež ostro kritizoval nesplnenie sľubu premiéra Pellegriniho a Ministerky Matečnej za nerealizovanú pomoc farmárom južného a západného Slovenska, ktorí sú vďaka extrémnemu suchu z roku 2017 v kritickej situácii, pričom susedné štáty takúto pomoc realizovali, hlavne v záujme zachovania potravinovej bezpečnosti štátu. Napríklad Českí poľnohospodári budú odškodnení sumou 2 mld. CZK ( cca 78 mil. EUR).

Predseda hnutia Boris Kollár vyhodnotil júlovú výzvu na rekonštrukciu závlahových systémov v hodnote 22 mil. EUR ako zúfalý a nesystémový krok SNS, ktorý je slabou náplasťou na poškodené a rozkradnuté zariadenia štátneho podniku Hydromeliorácie š.p.. „Tie mali byť vybudované a zrekonštruované už dávno. V podstate sa jedná o rekonštrukciu majetku, ktorý štát nezodpovedným prístupom nechal takmer úplne zničiť a zlikvidovať,“   povedal predseda hnutia Boris Kollár.

Jaroslav Karahuta tiež predstavil koncept preventívnych opatrení hnutia SME RODINA na spomalenie procesu vysušovania krajiny a zmiernenia  dôsledkov klimatických na území SR.

Opatrenia boli zhrnuté do 3 zásadných oblastí:

  1. Opatrenia, ktorých cieľom je zachytávanie dažďovej vody v prírode v mieste jej pádu, aby vtedy, keď je jej v poľnohospodárskej krajine prebytok, aby z krajiny neodtekala bez úžitku a aby neprispievala k povodniam a zároveň aby sa robili v poľnohospodárskej krajine zásoby na obdobie sucha a horúčav
  2. Vypracujeme dôsledný akčný plán obnovy vody v krajine tak, aby jej bolo dostatok pre ľudí, prírodu, potraviny i zdravú klímu, aby voda nebola predmetom kupčenia ale predmetom všeobecného záujmu trvalo udržateľne rozvíjať zdravú a vitálnu krajinu, v ktorej žijú ľudia v potravinovej, vodnej, environmentálnej a klimatickej bezpečnej krajine, ako najvyšší národnoštátny záujem
  3. Opatrenia na týkajúce sa diverzifikácie poľnohospodárskej krajiny a stratégie produkcie potravín tak, aby sa posilňovala regeneračná schopnosť prírodných zdrojov, ktorá zabezpečí Slovensku potravinovú bezpečnosť v prebiehajúcej klimatickej zmene

„Všetky doterajšie opatrenia MPaRV SR neboli prijímané odborne s cieľom zastaviť dopady klimatických zmien v oblasti hospodárenia s vodou a produkcie potravín, ale mali iba jeden cieľ a tým je zastaviť prepad, prípadne udržať politické preferencie SNS, ktorá je garantom rezortu pôdohospodárstva,“ zhodnotil Jaroslav Karahuta.

Predseda hnutia Boris Kollár žiada premiéra Pellegriniho o zriadenie širokej odbornej komisie bez účasti MPaRV SR na vypracovanie opatrení na zastavenie dopadov klimatických zmien, ktoré môžu v blízkej budúcnosti ohroziť nielen kvalitu života občanov SR, ale ešte viac ohroziť potravinovú bezpečnosť štátu.

Hnutie SME RODINA je pripravené poskytnúť premiérovi maximálnu súčinnosť a odovzdať svoje skúsenosti nie len z domova, ale hlavne zo zahraničia, aby sme sa dokázali vyhnúť bezpečnostnému riziku z nedostatku vody a zabrániť tak možným klimatickým katastrofám pre naše budúce generácie.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov