Články

14.03.2018 TLAČOVÁ SPRÁVA “Koaliční poslanci neschválili nulovú spoluúčasť pri doplatkoch za lieky”

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Koaliční poslanci neschválili nulovú spoluúčasť pri doplatkoch za lieky

Zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia.

V Bratislave, 14. 3. 2018

Cieľom návrhu zákona bolo stanoviť okruh poistencov, na ktorých sa vzťahuje nulový limit spoluúčasti  za doplatky na lieky,  zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny. Ide o opatrenie, ktoré sa môže dotknúť približne 1,6 milióna poistencov.

„Cieľom návrhu je jasne stanoviť tých poistencov, na ktorých sa bude vzťahovať nulový limit spoluúčasti za doplatky za lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny a vzhľadom k pozitívnemu vývoju ekonomiky, a  tým podporiť mladé rodiny s deťmi do troch rokov, dôchodcov a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a dopriať im kvalitnejší život,“ uviedla poslankyňa hnutia SME RODINA Zuzana Šebová a ďalej pokračovala: „Koho sa návrh negatívne dotkne, nebude ani štátny rozpočet, či rozpočet miest a obcí, ale budú sa stým musieť „popasovať“ zdravotné poisťovne.“

Návrh zákona stanovuje sa okruh poistencov, ktorí budú mať limit spoluúčasti 0 eur za doplatky na lieky:

– deti do šiestich rokov,

držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

– invalidný dôchodca,  invalidný výsluhový dôchodca alebo  invalid, ktorému  nevznikol  nárok na invalidný dôchodok,

–  poberateľ starobného dôchodku, dôchodku z výsluhového zabezpečenia policajtov
a vojakov vo veku ustanovenom na vznik nároku na starobný dôchodok,

–  osoba, ktorá má  dôchodkový vek a nevznikol  jej nárok na starobný dôchodok

Napriek nespornému prínosu tohto návrhu zákona ho koaliční poslanci nepodporili.

Poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky

Ing. Zuzana Šebová

Tlačovú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Komentáre

komentárov