Články

18.05.2018 TLAČOVÁ SPRÁVA „Na záchranu slovenského vidieka podpíše SME RODINA prvé medzinárodné memorandum“

Na záchranu slovenského vidieka podpíše SME RODINA
prvé medzinárodné memorandum

Bratislava, 18. mája 2018

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár  a Asociace soukromého zemědělství České republiky podpísali  dnes Memorandum o porozumení a spolupráci, v ktorom  obidve strany deklarujú, že majú záujem presadzovať vidiek, ako nenahraditeľný priestor na produkciu kvalitných a bezpečných potravín z domácich poľnohospodárskych zdrojov. Hnutie SME RODINA vníma vidiek, ako dôležité miesto pre život takmer 50% občanov SR.

Jaroslav Karahuta,  expert hnutia pre oblasť pôdohospodárstva a potravinovú sebestačnosť upozornil na to, že vidiek už nemôže byť iba zdrojom lacnej pracovnej sily pre automobilový priemysel. „SR nevyužila možnosti, ktoré nám boli ponúknuté vstupom do EÚ a to hlavne v oblasti  čerpania dotácií na investície a rozvoj vidieka. Dotačné prostriedky sa na Slovensku stali symbolom korupcie a výsledkom sú posledné miesta Slovenska vo všetkých produkčných  a ekonomických ukazovateľoch v rámci EÚ v poľnohospodárskej produkcii a produkcii potravín,“ povedal Karahuta.

Hnutie SME RODINA má koncept, ako zmeniť náš poľnohospodársky a vidiecky marazmus. „Naplniť program zmien Slovenska v oblasti potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka po stratených 14 rokoch môžeme iba vtedy, ak sa spojíme s múdrymi, skúsenými a odborne zdatnými ľuďmi, ktorí majú o rozvoj vidieka skutočný záujem,“ povedal Kollár.

Spoločné jednania s  ASZ ČR vyústili do dnešného podpisu memoranda, v ktorom  obidve strany deklarujú, že majú záujem presadzovať vidiek, ako nenahraditeľný priestor pre produkciu kvalitných a bezpečných potravín z domácich poľnohospodárskych zdrojov  a ako dôležitý faktor vplývajúci na  zásobovanie obyvateľstva vodou a ako nenahraditeľný prvok obnovy a udržania tradičnej vidieckej kultúry
a sociálnych hodnôt vidieka.

Predseda ASZ ČR Josef Stehlík  vyzdvihol výsledky, ktoré sa  asociácii podarilo zrealizovať za 20 rokov a ponúkol spoluprácu hnutiu SME RODINA a aj slovenským súkromným farmárom. Vyzdvihol význam súkromného poľnohospodárstva v Českej republike, a poukázal na to, aký má ASZ vplyv pri príprave legislatívy v oblasti pôdohospodárstva. Uviedol príklady ako v Čechách funguje  antibyrokratická komisia,  ako sa im podarilo skoro úplne odstrániť dotácie na mulčovanie, a ako presadzujú podporu malých a stredných podnikateľov v ČR.

Boris Kolár zdôraznil, že hnutie SME RODINA nie je protestná, ale hlavne programová strana.
„Budeme si všímať a kritizovať všetky zlé veci týkajúce sa slovenského vidieka, slovenského poľnohospodárstva, ale hlavne chceme prinášať riešenia na zvrátenie terajšej katastrofálnej situácie, v ktorej sa nachádza slovenský vidiek a celý slovenský agrosektor. Našou úlohou a poslaním v slovenskej politike je naplniť sľuby, ktoré sme dali našim voličom a jednou z našich dôležitých priorít je aj potravinová sebestačnosť,  potravinoví bezpečnosť a rozvoj vidieka,“ uzavrel Kollár.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Tlačovú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Memorandum si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Komentáre

komentárov