18.05.2018 TLAČOVÁ SPRÁVA “Na záchranu slovenského vidieka podpíše SME RODINA prvé medzinárodné memorandum”

18-05-18 Ján Jedinák 0 komentárov

Na záchranu slovenského vidieka podpíše SME RODINA
prvé medzinárodné memorandum

Bratislava, 18. mája 2018

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár  a Asociace soukromého zemědělství České republiky podpísali  dnes Memorandum o porozumení a spolupráci, v ktorom  obidve strany deklarujú, že majú záujem presadzovať vidiek, ako nenahraditeľný priestor na produkciu kvalitných a bezpečných potravín z domácich poľnohospodárskych zdrojov. Hnutie SME RODINA vníma vidiek, ako dôležité miesto pre život takmer 50% občanov SR.

Jaroslav Karahuta,  expert hnutia pre oblasť pôdohospodárstva a potravinovú sebestačnosť upozornil na to, že vidiek už nemôže byť iba zdrojom lacnej pracovnej sily pre automobilový priemysel. „SR nevyužila možnosti, ktoré nám boli ponúknuté vstupom do EÚ a to hlavne v oblasti  čerpania dotácií na investície a rozvoj vidieka. Dotačné prostriedky sa na Slovensku stali symbolom korupcie a výsledkom sú posledné miesta Slovenska vo všetkých produkčných  a ekonomických ukazovateľoch v rámci EÚ v poľnohospodárskej produkcii a produkcii potravín,“ povedal Karahuta.

Hnutie SME RODINA má koncept, ako zmeniť náš poľnohospodársky a vidiecky marazmus. „Naplniť program zmien Slovenska v oblasti potravinovej bezpečnosti a rozvoja vidieka po stratených 14 rokoch môžeme iba vtedy, ak sa spojíme s múdrymi, skúsenými a odborne zdatnými ľuďmi, ktorí majú o rozvoj vidieka skutočný záujem,“ povedal Kollár.

Spoločné jednania s  ASZ ČR vyústili do dnešného podpisu memoranda, v ktorom  obidve strany deklarujú, že majú záujem presadzovať vidiek, ako nenahraditeľný priestor pre produkciu kvalitných a bezpečných potravín z domácich poľnohospodárskych zdrojov  a ako dôležitý faktor vplývajúci na  zásobovanie obyvateľstva vodou a ako nenahraditeľný prvok obnovy a udržania tradičnej vidieckej kultúry
a sociálnych hodnôt vidieka.

Predseda ASZ ČR Josef Stehlík  vyzdvihol výsledky, ktoré sa  asociácii podarilo zrealizovať za 20 rokov a ponúkol spoluprácu hnutiu SME RODINA a aj slovenským súkromným farmárom. Vyzdvihol význam súkromného poľnohospodárstva v Českej republike, a poukázal na to, aký má ASZ vplyv pri príprave legislatívy v oblasti pôdohospodárstva. Uviedol príklady ako v Čechách funguje  antibyrokratická komisia,  ako sa im podarilo skoro úplne odstrániť dotácie na mulčovanie, a ako presadzujú podporu malých a stredných podnikateľov v ČR.

Boris Kolár zdôraznil, že hnutie SME RODINA nie je protestná, ale hlavne programová strana.
„Budeme si všímať a kritizovať všetky zlé veci týkajúce sa slovenského vidieka, slovenského poľnohospodárstva, ale hlavne chceme prinášať riešenia na zvrátenie terajšej katastrofálnej situácie, v ktorej sa nachádza slovenský vidiek a celý slovenský agrosektor. Našou úlohou a poslaním v slovenskej politike je naplniť sľuby, ktoré sme dali našim voličom a jednou z našich dôležitých priorít je aj potravinová sebestačnosť,  potravinoví bezpečnosť a rozvoj vidieka,“ uzavrel Kollár.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Tlačovú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Memorandum si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Zdieľať:
RSS
Facebook
Facebook

Komentáre

komentovať