Články

AJ ĽUDIA ŽIJÚCI V MESTE CHCÚ BYŤ SEBESTAČNÍ A KONZUMOVAŤ ZDRAVÉ POTRAVINY- NEZABUDNIME NA SLOVENSKÝCH ZÁHRADKÁROV

Pod vplyvom všadeprítomného politického marketingu o gradujúcom raste Slovenskej ekonomiky a úspechoch vo výstavbe závodov na montáž áut sme nejako zabudli na to, čo je podstata života. Na to, aby mohol človek, ale aj zvieratá žiť, reprodukovať sa a tým prinášať svoje potomstvo potrebujeme 3 základné veci:

– Vodu
– Energiu
– Potravu

V prípade, keď sa nejaký z týchto článkov dostane do polohy ohrozenia, ohrozujeme tým aj svoju existenciu a podstatu bytia. Z vidieka sa stali nocľahárne a dedinské ženy utekajú v z práce do hypermarketu, aby nakúpili zeleninu na nedeľnú polievku. Zabudli sme však na jednu dôležitú skupinu nadšencov sebestačnosti, ktorí žijú v meste a predsa sú dôležitým prvkom v dosiahnutí potravinovej sebestačnosti a rozvoja zdravej výživy. Tou sú Slovenskí záhradkári.

Pre niekoho prežitok doby pred rokom 1989, no pre záhradkárov je to neodmysliteľná činnosť a zmysel života, ktorý dáva svojim rodinám nielen možnosť byť v kontakte s prírodou a úrodnou zemou, ale je to hlavne zdroj kvalitného ovocia, zeleniny a zmysluplne stráveného voľného času. Síce nie všetci majú podmienky na celoročné uskladnenie svojich produktov, ale sezónne určite majú naši záhradkári týmto spôsobom poriešený dostatok vitamínov, minerálov a ďalších nutrične dôležitých látok, ktoré sú na neporovnateľne vyššej úrovni ako tisíce kilometrov dovážané ovocie a zelenina, ktorá doslova iba „zdobí“ pulty Slovenských super a hypermarketov.

Je naozaj záhradkárčenie iba prežitok doby minulej ?

Nie je to pravda a v prvom rade by si túto skutočnosť mali uvedomiť tí, ktorí sú zodpovední za výživu národa a tým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Pre porovnanie Vám prinášam údaje o situácii v niektorých štátoch EÚ. Slovenský záhradkársky zväz má dnes okolo 55 000 členov. Viete koľko je záhradkárov vo vybraných štátoch EÚ?

– Poľsko : 1 milión
– Česká republika : 130 tisíc
– Nemecko : 1 milión
– Rakúsko : iba v okolí Viedne je ich 10 tisíc a nájom, ktorí platia Viedenčania za m2 a rok prenajatej plochy pre svoju záhradku je 1 EUR.

Na záhradkárov je potrebné pozerať nie iba cez krtkov, ktorí sa každý víkend hrabú v zemi a chvália sa susedom, komu sa podarilo dopestovať väčšiu mrkvu, kapustu, alebo baklažán… Záhradky majú nenahraditeľnú spoločenskú funkciu, dôležitú pri výchove deti vyrastajúcich v mestských podmienkach, ale hlavne záhradky sú pre všetkých nenahraditeľné bioklimatické parky, na ktoré sa na Slovensku bohužiaľ zabúda. Mali by sme preto urobiť maximum, aby sme tento dôležitý národohospodársky a ekologický segment, ktorý ovplyvňuje výrazným spôsobom našu klímu, kvalitu ovzdušia a celkové životné prostredie čo najviac podporili, a nie mu kládli donekonečna pod nohy neprekonateľné prekážky len preto, aby sme našich záhradkárov zničili, udupali a aby už neotravovali nejakými finančnými požiadavkami na udržanie svojej činnosti. A pritom stačí tak málo :

– Trochu pozornosti
– Pár tisíc EUR ročne na podporu publikačnej a prezentačnej činnosti
– Doriešenie pozemkových úprav

Lenže to by muselo naše Ministerstvo pôdohospodárstva mať svoje priority v oblasti riešenia celospoločenských problémov a nie iba zavádzať a klamať ľudí populistickým marketingom, slúžiaci iba na politické ciele jednotlivcov a nie na prospech väčšiny občanov Slovenskej republiky.

A že nie sú peniaze ?

Stačí sa iba pozrieť na niektoré poľnohospodárske kauzy z posledných rokov a iba vyriešením jedinej z nich by bolo zabezpečené financovanie našich záhradkárov minimálne na 50 rokov.

MVDr. JAROSLAV KARAHUTA
Expert pracovnej skupiny
Pôdohospodárstvo

Komentáre

komentárov