Články

Ako by ste zvýšili kvalitu a dostupnosť ambulantnej zdravotnej starostlivosti ?

Ako by ste zvýšili kvalitu a dostupnosť  ambulantnej  zdravotnej  starostlivosti ?

 

Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantného sektora závisí od viacerých, na seba nadväzujúcich, bodov. V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že primárne liečenie pacienta v ambulancii je omnoho lacnejší variant oproti ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Je nevyhnutné, aby sme sa dopracovali k stavu, keď 80 % pacientov bude vyliečených v ambulancii všeobecného lekára a zvyšných 20 %  sa dostane ku špecialistovi, tak ako je trend EU. Všeobecný lekár so zvýšenými kompetenciami a materiálno-technickým vybavením, sa musí spolupodieľať na manažmente pacienta tak, aby bola zabezpečená čo najvyššia efektívnosť. Prispieť k tomu musí samozrejme aj zdravotná poisťovňa, ktorá bude pre ambulancie partnerom a nie strašiakom, čoho sme svedkami v posledných rokoch.

Povinnosťou poisťovne je podpísanie zmlúv so všetkými poskytovateľmi všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti /ak má poskytovateľ podpísanú zmluvu minimálne s jedným poistencom/ tak, aby sa pacient ani náhodou nestal rukojemníkom v ich každoročných sporoch s rôznymi organizáciami, ktoré lekárov zastrešujú. Ak si budú poisťovne, a nielen v tomto smere, určovať vlastné pravidlá, nikam sa nepohneme. Štát musí prehodnotiť svoj postoj k financovaniu zdravotníctva. Nielen ambulantný sektor si urgentne žiada komplexnú reformu.

Náš program koncepcie starostlivosti o zdravie, ktorý bude súčasťou zdravotníckeho programu hnutia SME RODINA – Boris Kollár, sa zameriava o.i. aj na podporu zdravotného životného štýlu a preventívnych projektov v oblasti ochrany zdravia. Uvedomujeme si totiž, že prevencia je predpokladom nižších sekundárnych nákladov, samotná liečba je drahším následkom.

Ing. Zuzana Šebová

SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov