Články

Ako vyhrabať spravodlivosť z bahna…

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Ako vyhrabať spravodlivosť z bahna…

Bratislava, 3. október 2019

 

Zverejnené informácie o tom, že bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská, v súčasnosti opäť sudkyňa, inštruovala inú sudkyňu ako svoju podriadenú, aby rozhodovala a manipulovala proces v prospech mafiána Mariana Kočnera, sú skutočne šokujúce. Navyše to vôbec nevyzerá na prvú podobnú akciu tohto štýlu. To, že sa takéto veci dejú, nie je pri súčasnom stave spoločnosti až tak prekvapivé, hrôzostrašný je ten rozmer a konkrétne detaily. Ako sa má bežný človek dovolať spravodlivosti, ak súdy a vysokí predstavitelia justície fungujú štýlom veľmi nebezpečnej zločineckej skupiny?

 

Nech sudkyňa so zmenkami robí, čo má, lebo skončí „na Kuciaka.“ Asi najhoršia veta, ktorú sme si mohli dnes ráno prečítať z Kočnerovej Threemy. Bez okolkov ju mal adresovať vtedajšej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej, ktorá mu mala pomáhať v zmenkovom spore. Jankovská chce v súčasnosti byť opäť ctihodnou sudkyňou.

Je tam toho však oveľa viac – v skratke ukážkové dirigovanie sporu o pochybných zmenkách, či reči o delení peňazí ako odmena za rozsudok podľa priania Mariana Kočnera.

Ide o zatiaľ najzávažnejšie zistenia a hanba, ktorú tieto informácie prinášajú na sudcovský stav, je nepredstaviteľná. Je zbytočne vyzývať na prísne potrestanie vinníkov, keď sa podarí zverejnené informácie preukázať slušným policajtom a prokurátorom pred súdom.

 

Veríme, že stále je silových zložkách a na súdoch dostatok takých ľudí, ktorí musia chápať, že toto je koniec jednej smutnej a čiernej éry a tá sa musí uzavrieť trestami pre tých, ktorí si to zaslúžia. Čo z toho je vecou bezcharakternosti niektorých ľudí a čo je zlyhaním systému, to je jedna z otázok, na ktorú musíme nájsť odpoveď. Spravodlivosť je totiž základným atribútom právneho štátu. Nie je pochybnosť o tom, že kvalita právnych predpisov, úroveň vymožiteľnosti práva, spôsob fungovania úradov a súdov ovplyvňujú život každého človeka. Súčasná situácia justície, nízka úroveň vymožiteľnosti práva, stav korupcie a klientelizmu, ako aj spôsob a metódy vládnutia vytvorili na Slovensku atmosféru všeobecnej a opodstatnenej nedôvery širokej verejnosti voči štátnym inštitúciám, súdom a sudcom a právnemu štátu ako takému.

 

Pre hnutie SME RODINA – Boris Kollár je dôležité, aby nezávislosť a nestrannosť súdnictva existovala z faktického hľadiska a aby verejná dôvera v súdnictvo tam, kde sa stratila sa obnovila a zachovala.

Preto aj vo svetle súčasných udalostí budeme naliehať napríklad aj na tieto zmeny:

  • Presunutie agendu obchodno-právnych sporov zo všeobecných súdov na verejné arbitrážne súdy.
  • Nahradíme doživotné menovanie sudcov voľbou na 6 rokov a to aj opakovane
  • Zavedieme priamejšiu zodpovednosť sudcu a súdnych funkcionárov za prieťahy v konaní.
  • Vytvoríme konzultačné pracoviská Centra právnej pomoci pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov na každom okresnom súde v Slovenskej republike.
  • Zákonom určíme hornú hranicu dĺžky súdneho konania vo veciach týkajúcich sa starostlivosti o maloletých, pracovnoprávnych sporov, práva sociálneho zabezpečenia a sporov o náhradu škody za nezákonné rozhodnutie a nesprávny úradný postup.

Rovnosť pred zákonom a právo na spravodlivý proces predstavujú základné charakteristiky fungujúceho právneho štátu. Chceme, aby sa každý občan bez ohľadu na svoje postavenie, zárobkové a majetkové pomery vedel domôcť svojho práva bez zbytočných prieťahov. Súčasný stav je totiž neudržateľný. Je to tak už dlho, ale teraz to musí vidieť už skutočne každý. Poďme s tým konečne niečo urobiť!

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov