Články

BUDÚ EŠTE NAŠE DETI ŠPORTOVAŤ? (NÁZOR ŠPORTOVCA)

Od detstva sa aktívne venujem športu, konkrétne hokeju. Šport ma sprevádza celý život. V hokejovom klube som pôsobil ako brankár za žiakov, dorastencov aj juniorov. Aj keď som po strednej škole úspešne absolvoval prijímacie skúšky na Právnickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, srdce ma ťahalo k hokeju a rozhodol som sa skúsiť šťastie v zámorí, a to v Kanade. Strávil som tam dva nezabudnuteľné roky, ktoré s odstupom času hodnotím ako doposiaľ kľúčové. Hokej ako kolektívny šport ma naučil vytrvalosti, pracovitosti, komunikácii a disciplíne. Tieto vlastnosti mám vryté pod kožou a uplatňujem ich v každodennom živote, aj keď som musel kariéru brankára kvôli zraneniu ukončiť. Do zámoria sa však naďalej vraciam. Založil som hokejovú agentúru. Videl som potenciál zámorskej juniorskej ligy aj pre našich hráčov zo Slovenska, ktorí tam majú výborné športové podmienky na rozvoj schopností a talentu, nehovoriac o tom, že sa naučia aktívne používať anglický jazyk.

Som presvedčený, že je potrebné odmalička viesť deti k športu. Je to vlastne investícia do kvalitného životného štýlu dieťaťa, ktorú by mal zodpovedný rodič zvážiť. Skutočne ma mrzí, keď dnes sledujem ako na Slovensku nefunguje systém prerozdeľovania prostriedkov pre športové aktivity. Boli časy, keď športové triedy praskali vo „švíkoch“. Teraz je reálny problém nájsť 20 žiakov, ktorí sa chcú aktívne venovať športu. Ľudia buď stratili chuť alebo sú frustrovaní situáciou v športových kluboch. Problémom je aj mládež, ktorá už vôbec netrávi voľný čas s kamarátmi, ale sedí dennodenne za počítačom alebo s mobilom v ruke. Je nutné túto situáciu riešiť a zvrátiť. Musíme deti motivovať, kde tu aj potlačiť, ukázať im príklad v sebe samých. Pomoc štátu je ale nevyhnutná.

Naša hnutie si kladie za cieľ zlepšiť situáciu športu na Slovensku. Cestu vidíme vo vybudovaní športových areálov, ale aj v navýšení počtu hodín telesnej výchovy na základných aj stredných školách. Štipendiá ako podpora mladých športovcov je tiež výborný nástroj, ktorý funguje v zámorí. Tam vidieť výsledky na svetovej úrovni. Taktiež je dôležitá motivácia učiteľov. Mladých talentovaných športovcov musíme podporovať od malička. Musíme objaviť ich talent a ďalej ho rozvíjať. Dajme im priestor, možnosti, podmienky a rodičom uľahčime finančne náročnú starostlivosť. Jednou z možností je aj zavedenie športových akadémií s plnou vybavenosťou pre konkrétny šport. Tie sú vo svete už samozrejmosťou.

Dovolím si tvrdiť, že na Slovensku máme množstvo talentov. Mnoho z nich však skončí, pretože nie sú schopní financovať prípravu. Problém vidíme najmä v slabom financovaní podpory športu a v zle nastavenom systéme prerozdeľovania už aj tak nepostačujúcich financií. Susedné krajiny investujú do športu omnoho viac ako Slovensko a vypláca sa im to. Len postupným plnením cieľov môžeme zvrátiť marazmus v tejto sfére. Treba sa o to pokúsiť a vytrvať, tak ako to športovci vedia.

TOMÁŠ GBÚR
Okresný predseda a odborník na šport hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov