Články

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár: Pre seniorov žiadame 13. dôchodok

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár: Pre seniorov žiadame 13. dôchodok

 

Bratislava, 12. marec 2019

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár navrhuje, aby na 13. dôchodok mali poberatelia zákonný nárok.  Prilepšili by si tak poberatelia starobných, invalidných alebo sociálnych dôchodkov, ale aj poberatelia dôchodkov poskytovaných zo sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov, a to vždy v splátke dôchodku splatnej v decembri kalendárneho roka.  

Na najbližšie rokovanie parlamentu predložila skupina poslancov NR SR za hnutie SME RODINA – Boris Kollár návrh zákona o 13. dôchodku.  „Cieľom návrhu zákona je pomôcť dôchodcom  v  neľahkej finančnej situácii a stanoviť podmienky pre vyplácanie 13. dôchodku. Chceme dosiahnuť, aby našim seniorom bolo umožnené prežiť svoj život dôstojnejšie.“ uviedol predkladateľ návrhu, predseda hnutia Boris Kollár.

Návrh zákona vychádza z transformácie súčasne platného zákona o poskytovaní vianočného príspevku s tým rozdielom, že poberateľ dôchodku bude mať na 13. dôchodok zákonný nárok. Zároveň poslanci hnutia Sme Rodina – Boris Kollár navrhujú, aby sa stanovili jasné pravidlá pre výpočet 13. dôchodku  tak, aby sa čo najviac pomohlo dôchodcom s najnižšími dôchodkami.

„Sumu 13. dôchodku navrhujeme stanoviť v závislosti od výšky dôchodku. V prípade, ak je dôchodok alebo suma viacerých dôchodkov nižšia ako životné minimum, navrhuje sa tejto skupine dôchodcov vyplatiť 13. dôchodok vo výške minimálnej mzdy. V prípade, ak je dôchodok vyšší ako životné minimum 13. dôchodok sa bude rovnať sume minimálnej mzdy zníženej o koeficient 0,18 vynásobený rozdielom medzi dôchodkom a životným minimom,“ uvádza predkladateľ,  poslanec Boris Kollár.

V návrhu zákona požadujeme aj doplnenie zákona o sociálnom poistení tak, aby náklady súvisiace s poskytovaním 13. dôchodku vyplácaného Sociálnou poisťovňou boli financované
z prostriedkov štátneho rozpočtu, a aby štát poskytoval  finančné prostriedky na osobitný účet Sociálnej poisťovne  na vyplatenie 13. dôchodku  a  na úhradu nákladov  súvisiacich  s jeho výplatou. Zároveň žiadame, aby sa 13. dôchodok bol príjmom, ktorý sa nezapočítava do príjmov na účely určenia súm životného minima.

 

Tlačové oddelenie

SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov