Články

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár vyzýva ministerku Matečnú: „ pomôžte slovenskému poľnohospodárstvu a radšej už nič nerobte.“

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár vyzýva ministerku Matečnú:  „ pomôžte slovenskému poľnohospodárstvu a radšej už nič nerobte.“

Bratislava, 25. júl 2019

Zverejnené výsledky salda zahraničného obchodu s agropotravinárskym tovarom za prvé štyri mesiace roku 2019 jednoznačne potvrdzujú ďalší prepad slovenského poľnohospodárstva.

 

            „4 roky pôsobenia SNS vo vláde a na rezorte pôdohospodárstva dokázalo uškodiť našim poľnohospodárom a potravinárom viac ako prebiehajúca klimatická zmena. Jedným z mála  riešení, ako zastaviť ďalší katastrofálny prepad slovenského poľnohospodárstva je poslať ministerku Matečnú a celé vedenie MPaRV SR na neplatenú dovolenku až do dňa konania volieb 2020. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka pod vedením ministerky Matečnej nedokázalo za 3,5 roka pripraviť ani jedno systémové opatrenie, ktoré by sa zastavilo prepad rezortu, ktorý je zodpovedný za výživu občanov Slovenskej republiky. Klesajúce záporné saldo a 38 % sebestačnosť jednoznačne potvrdzuje skutočnosť, že Slovenská republika je v stave vážneho potravinového rizika a v prípade výskytu infekčného, alebo bezpečnostného ohrozenia štátu, nebudeme vedieť zabezpečiť pre 2/3 obyvateľstva, ani základne potraviny nevyhnutné na ich prežitie“,  zhodnotil zverejnené saldo o ďalšom prepade agropotravinárskeho priemyslu predseda hnutia SME RODINA Boris Kollár.

 

            „Prepad salda zahraničného obchodu za prvé štyri mesiace o ďalších 6,4% a nečinnosť ministerky Matečnej jednoznačne potvrdzujú, že očakávané záporné saldo zahraničného obchodu rezortu pôdohospodárstva na konci roku 2019 bude na úrovni 1,75 mld. EUR, čo bude prepad o ďalších 100 mil. EUR. Nefunkčnosť ministerstva pôdohospodárstva potvrdzuje aj skutočnosť, že nám stúpa dovoz nahraditeľných surovín a potravín, ktoré si vieme vyprodukovať aj sami. Slovensko jednoznačne nevyužíva svoj produkčný potenciál a z ministerstva pôdohospodárstva sa stal rezort, ktorý neriadi výrobu a spracovanie potravín, ale iba rozdeľuje dotácie ľuďom blízkym terajším vládnym stranám“, zhodnotil situáciu vedúci pracovnej skupiny pre pôdohospodárstvo Jaroslav Karahuta

 

            „Hnutie SME RODINA je pripravené urobiť zásadnú zmenu a vyviesť rezort pôdohospodárstva z krízy. Poľnohospodárstvo a regionálny rozvoj patria v hnutí medzi najdôležitejšie  priority. Už v septembri prestavíme verejnosti našu programovú víziu, kde zverejníme konkrétne opatrenia, ktoré zastavia prepad agrosektoru a dostanú našich poľnohospodárov aspoň medzi priemer poľnohospodársky vyspelých štátov štáty EÚ“,  povedal predseda hnutia SME RODINA, Boris Kollár.

            Záporné saldo zahraničného obchodu od nástupu Gabriely Matečnej v marci 2016 kleslo z 1,096 mld. EUR na 1,65 mld. EUR za rok 2018. Pri predpokladanom zápornom výsledku za rok 2019  – 1,75 mld. EUR, to bude najväčší prepad slovenského poľnohospodárstva, za jedno volebné obdobie, od vzniku Slovenskej republiky informovalo tlačové oddelenie hnutie SME RODINA – Boris Kollár.

Komentáre

komentárov