Články

Hnutie Sme rodina pomôže ľuďom v hmotnej núdzi

Bratislava 03.05.2023

Návrh poslancov za hnutie Sme rodina Miloša Svrčeka, Zuzany Šebovej a Moniky Péter o pomoci v hmotnej núdzi prešiel v parlamente 1. čítaním!

Návrh poslancov za hnutie Sme rodina Miloša Svrčeka, Zuzany Šebovej a Moniky Péter, vďaka ktorému sa upraví pomoc ľuďom v hmotnej núdzi si v prvom čítaní v parlamente získal podporu prítomných poslancov. ,,Tento návrh zákona sme do parlamentu predložili z dôvodu nepriaznivých následkov inflácie na najodkázanejšie skupiny obyvateľov, do ktorej určite patria aj ľudia v hmotnej núdzi. V tejto novele sú upravené nastavenia a výšky príspevku na bývanie a potreby skoršej valorizácie súm pomoci v hmotnej núdzi,“ vysvetlila poslankyňa za hnutie Sme rodina Monika Péter.

Predmetný návrh reaguje na neadekvátnu výšku a nastavenie príspevku na bývanie, na ktorú dlhodobo upozorňuje aj široká odborná verejnosť. ,,Vzhľadom na to, že našu krajinu zasiahla energetická a inflačná kríza, by sme vďaka tomuto opatreniu mohli výrazne pomôcť nízkopríjmovým domácnostiam, aby si udržali primerané bývanie. Navrhujeme preto, aby sa rozčlenil príspevok na bývanie na viac úrovní a zároveň sa zvýšila jeho výška, čím by sa jednak zvýšil disponibilný príjem domácnosti, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zároveň by sa zvýšil počet takýchto domácností,“ informovala poslankyňa za hnutie Sme rodina Zuzana Šebová.

V rámci tejto novely bude upravený aj valorizačný mechanizmus súm pomoci v hmotnej núdzi, ale aj minimálneho dôchodku .,,Vďaka tejto novele sa dočasne upraví valorizácia súm pomoci v hmotnej núdzi, a to tak, že predmetné sumy a koeficienty by sa valorizovali už od 1. októbra 2023 a nie od 1. januára 2024. Vychádzajúc z doteraz dostupných údajov možno predpokladať, že suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu od 1.júla 2023 bude 2640,20 eura a suma pomoci v hmotnej núdzi pre jednotlivca, ktorý má nárok na dávku v hmotnej núdzi, ochranný príspevok a príspevok na bývanie sa od 1. októbra 2023 zvýši na 262,30 eura. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje zvýšiť aj základná suma minimálneho dôchodku z doterajších 136% na 145% sumy životného minima a stanoviť aj niektoré zvyšovacie percentá za ďalšie získané roky dôchodkového poistenia, ktoré slúžia na posilnenie zásady zásluhovosti. Cieľom nášho návrhu je pokryť zvýšené výdavky na bývanie, energie, stravu, základné vybavenie a potreby pre deti z dôvodu zvýšenej miery inflácie, ktoré spôsobili ekonomické dôsledky pandémie, ale aj vojnový konflikt na Ukrajine,“ dodal poslanec za hnutie Sme rodina Miloš Svrček.

Komentáre

komentárov