Články

Hnutie SME RODINA vyzýva ministerku Matečnú: začnite pracovať pre Slovensko a občanov Slovenskej republiky

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Hnutie SME RODINA vyzýva ministerku Matečnú:  začnite pracovať pre Slovensko a občanov Slovenskej republiky

 

Bratislava, 07. máj 2019

 

Hnutie SME RODINA vyzýva ministerku Matečnú:  začnite pracovať pre Slovensko a občanov Slovenskej republiky

Včera (6.5.2019) OSN zverejnila  správu týkajúcu sa ničenia prírodných zdrojov. Podľa uvedenej  1800 stranovej správy, na príprave ktorej sa podieľalo viac ako 400 odborníkov Medzivládnej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby, je za hlavnú príčinu likvidácie ekosystémov označené poľnohospodárstvo a využívanie pôdy.

Očakávali sme od ministerky Matečnej, ktorá je zodpovedná za starostlivosť a udržateľné využívanie pôdy na území Slovenskej republiky aspoň nejakú, aj keby formálnu reakciu

– uvádza sa v stanovisku hnutia SME RODINA.

„To, že pani ministerka nereagovala na tak závažnú správu iba potvrdzuje skutočnosť, že  pani Matečná o uvedenú tému nemá záujem. Môžeme sa domnievať, že je v absolútnom područí lobistických a záujmových skupín, ktorí ovládajú tisíce hektárov poľnohospodárskej pôdy a ktorí rozhodujú o tom, aký smerom sa bude uberať ministerstvo pôdohospodárstva. 
Svedčí o tom aj podpísaná deklarácia z 15.4.2019, kedy sa ministerka Matečná, ktorá zastupovala Slovensko dohodla s Českou a Poľskou stranou na zvyšovaní podielu biopalív v pohonných hmotách“ – uviedol predseda hnutia SME RODINA Boris Kollár.

Podľa tím lídra pre pôdohospodárstvo Jaroslava Karahutu : „Svetová banka už v roku 2008 upozorňovala verejnosť na skutočnosť, že prudký rozmach produkcie biopalív je až zo 75% zodpovedný za potravinové krízy a neúmerné zvyšovanie cien potravín. Produkcia biopalív deformuje trhy potravín tým, že zmenila použitie rastlinných potravinárskych komodít  na palivá a motivovala farmárov, aby zmenili využívanie pôdy. Dôsledkom toho je úpadok lokálnej produkcie a podpora globalizovanej výroby potravín, čo má negatívny vplyv na tvorbu emisných plynov, ale hlavne na otepľovanie, zadržiavanie vody v pôde a zmenu jej štruktúry. Monokultúrna poľnohospodárska výroba ničí krajinotvorbu, vyháňa ľudí z vidieka a mení úrodné polia na polopúšte“.

Hnutie SME RODINA preto vyzýva ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielu Matečnú, aby  prestala spolupracovať s lobistami, ukončila podporu produkcie biopalív a zamerala sa na podporu produkcie potravín.

Ak v najbližších parlamentných voľbách získame u občanov dostatočnú podporu a budeme súčasťou vlády SR, bude našou prioritou zrušenie povinného pridávanie biopalív do pohonných hmôt. Urobíme maximum preto, aby sme chránili naše ekosystémy a našu pôdu pred degradačnými zmenami. Pôda ako neobnoviteľný zdroj má slúžiť na produkciu potravín, pretože viac ako 90% potravín sa produkuje na pôde a jej degradáciou bude výrazne ohrozená nielen klimatická, ale aj vodná a potravinová bezpečnosť občanov Slovenskej republiky uviedol v svojom stanovisku predseda hnutia Boris Kollár .

 

Tlačové oddelenie

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov