Články

Máme už 1300 členov a stále rastieme!

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár


Máme už 1300 členov a stále rastieme!

Bratislava, 16. júna 2018

Dňa 16. júna 2018 sa v Žiline uskutočnil Kongres Hnutia SME RODINA – Boris Kollár. Delegáti prerokovali postup hnutia pri voľbách do orgánov samosprávy obcí, a tiež postup v kampani pred prezidentskými voľbami v roku 2019. Kongresu sa zúčastnilo 70 delegátov, pričom k dnešnému dňu máme zriadených 60 okresných štruktúr.

Kongres hnutia slúžil ako platforma pre interaktívnu výmenu informácií o činnosti a programe hnutia medzi členskou základňou a predsedníctvom hnutia. Účastníkmi kongresu boli predseda Hnutia SME RODINA Boris Kollár, podpredseda a kandidát na prezidenta SR Milan Krajniak, ďalší členovia predsedníctva, členovia poslaneckého klubu NR SR za Sme rodina a členovia okresných predsedníctiev z jednotlivých regiónov Slovenska.

„Hnutie SME RODINA má v súčasnej dobe 1300 členov v jednotlivých okresných organizáciách. Predsedníctvo kladie prvoradý význam budovaniu štruktúr hnutia v jednotlivých okresoch. Zároveň sme vytvorili register sympatizantov, ktorý sa stal priestorom pre občanov, ktorí sa z rôznych dôvodov nechcú angažovať vo verejnom živote ako členovia politických strán, ale cítia potrebu aktívne ovplyvňovať smerovanie Slovenska“, uviedol generálny manažér hnutia Miloš Svrček.

Pozornosť delegátov kongresu sa upriamila aj na rozvíjanie činnosti pracovných skupín, ktorých činnosť má na starosti ako koordinátor generálny manažér hnutia. Kvalita predkladaných legislatívnych návrhov je pre naše hnutie prioritná. Konkrétne odborné témy sa rozoberajú v jednotlivých pracovných skupinách, pričom výsledky v podobe jednotlivých legislatívnych návrhov sa predkladajú na rokovanie NR SR. Na budúci rok bude potrebné pripraviť čo najkvalitnejší volebný program hnutia do parlamentných volieb 2020.

Kongres zároveň prijal aj Vyhlásenie k nadchádzajúcim voľbám do samosprávy obcí a voľbám prezidenta SR, ktoré má pre príslušné orgány Hnutia SME RODINA odporúčací charakter. V rámci komunálnych volieb do orgánov samosprávy obcí boli delegáti Kongresu informovaní o prebiehajúcich rokovaniach v rámci kreovania koalícií na komunálnej úrovni do volieb 2018. „Hnutie SME RODINA – Boris Kollár je pripravené podporiť každého kvalitného a slušného kandidáta z celého Slovenska. Z doterajších rokovaní, ktoré členovia predsedníctva absolvovali s ostatnými stranami, budeme spolupracovať predovšetkým so stranami SaS a OĽANO. Na regionálnej úrovni sme rokovali aj s ďalšími stranami, a tak ako v parlamente, pozeráme na to, či návrhy pomôžu  občanom, a nie na to, kto ich predkladá. Pre nás je dôležité, aby kandidát pracoval pre občanov, a nie pre svojich sponzorov a oligarchov. To je naše hlavné kritérium pri podpore kandidátov v komunálnych voľbách“, uviedol predseda hnutia Boris Kollár.  

Svoju činnosť začal aj Centrálny volebný štáb, ktorý má v rámci svojej pôsobnosti na starosti predovšetkým organizáciu prípravy a zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí, tvorbu pracovných materiálov v súvislosti s prípravou volebnej kampane a spoluprácu s predsedami okresných organizácií v rámci stavania kandidátov na poslancov obecných/mestských zastupiteľstiev, starostov a primátorov.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov