Články

Ministerka Matečná chce namiesto podpory na poľnohospodároch šetriť?

Tlačová správa hnutia SME ROIDNA – Boris Kollár

Ministerka Matečná chce namiesto podpory  na poľnohospodároch šetriť?

Bratislava, 29. júl 2019

Hnutia SME RODINA – Boris Kollár víta a oceňuje kvalitnú analytickú prácu, ktorú vo svojej záverečnej správe „Revízia výdavkov na pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka“ poskytol pred niekoľkými dňami útvar Hodnota za peniaze (UHP) Ministerstva financií SR a Inštitút pôdohospodárskej politiky (IPP) pri Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Je nepochopiteľné, že ministerka Matečná ignoruje závery a odporúčania týchto odborníkov, ktorí jasne deklarujú zlé hospodárenie MPaRV SR s verejnými financiami v aktuálnom plánovacom období rokov 2014-2020. Ministerstvo uprednostnilo priame platby pred rozvojom vidieka, čím spôsobilo obohacovanie sa veľkých poľnohospodárskych podnikov s tisíckami hektárov na úkor malých, stredných a rodinných fariem, spôsobilo deformáciu trhu s pôdou a prepad všetkých produkčných a ekonomických ukazovateľov Slovenského agropotravinárskeho sektoru“,  povedal Kollár.

            „Ministerka Matečná sa nedávno prezentovala tým, že národným rozhodnutím presunúť zdroje z II. piliera pre program rozvoja vidieka do I. piliera na priame platby v aktuálnom období ušetrila Slovenská republika 114 mil. eur zo štátneho rozpočtu. Prečo je cieľom tejto ministerky „pre pôdohospodárstvo a rozvoj vidieka“ úspora v štátnom rozpočte, namiesto podpory slovenského vidieka a potravinovej sebestačnosti?,“ pýta sa Jaroslav Karahuta, predseda pracovnej skupiny pre poľnohospodárstvo, potravinárstvo a regionálny rozvoj.

„Ak by reflektovala na výstupy záverečnej správy IPP, nenavrhovala by za vládu SR v ďalšom programovacom období rokov 2021-2027 znovu presúvať prostriedky z druhého do prvého piliera, len aby nespôsobila záťaž pre štátny rozpočet, z dôvodu potreby kofinancovania. Naopak, jej cieľom by malo byť podporiť v najvyššej možnej miere podnikanie na slovenskom vidieku,“ dodáva Karahuta.

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár je pripravené vyviesť  slovenské poľnohospodárstvo z pretrvávajúcej z krízy a k tomu má pripravenú sériu opatrení na zlepšenie situácie v slovenskom agropotravinárskom rezorte, prostredníctvom ktorých chce dosiahnuť úroveň 50% priemeru EÚ v horizonte 10 rokov. Cieľom SME RODINA je nastaviť legislatívne a ekonomické podmienky v novom programovom období po roku 2021 tak, aby mohlo byť spolufinancovanie Programu pre rozvoj vidieka (II. pilier) zo štátneho rozpočtu vyššie ako iba povinných min. 30,9% a aby sa čo najviac prostriedkov sústredilo na cielene a vopred plánované nástroje pre rozvoj vidieka, ako garanta potravinovej, pôdnej a vodnej bezpečnosti štátu.

 

Tlačové oddelenie SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov