Články

Návrh rozpočtu verejnej správy pre dopravu na rok 2018 je hotovou katastrofou

Návrh rozpočtu verejnej správy pre dopravu na rok 2018 má jasný cieľ. Strašením červenými číslami dotlačiť opozičných poslancov v parlamente k otvoreniu dlhovej brzdy

Tento týždeň zverejnilo Ministerstvo financií SR návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúci kalendárny rok. Jedná sa nepochybne o najdôležitejší finančný nástroj presadzovania štátnej hospodárskej politiky, ktorý je každoročne schvaľovaný NR SR osobitným zákonom. Štátny rozpočet má pochopiteľne primárne plniť svoje funkcie, ktoré logicky vychádzajú z funkcií verejných financií. Mám na mysli napríklad redistribučnú funkciu, ktorej úlohou je zabezpečenie prerozdeľovania HDP s cieľom zmierňovať sociálne nerovnosti trhovej ekonomiky, resp. stabilizačnú funkciu, t. j. presadzovať hospodársku politiku štátu. Preto ma ako teamleadra pre dopravu za naše politické hnutie zaujímalo, koľko financií bude vyčlenených na budovanie novej a údržbu existujúcej dopravnej infraštruktúry. Čísla sú to v skutku zaujímavé.

Ministerstvo dopravy by podľa zverejneného návrhu rozpočtu malo v roku 2018 hospodáriť so sumou 1,18 miliardy eur. V porovnaní so schváleným rozpočtom verejnej správy na rok 2017 to znamená zníženie o 974 miliónov eur, teda o 45,3 %. Čítate dobre. Človek si povie, úradníci na Ministerstve financií sa asi museli zblázniť. Podľa rezortu financií súvisí tento pokles výdavkov pre ministerstvo dopravy s aktualizáciou čerpania prostriedkov zo zdrojov EÚ a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu. Aj šéf rezortu Árpád Érsek (Most-Híd) sa pre média vyjadril, že návrh rozpočtu si musí ešte naštudovať s tým, že tento návrh rozpočtu je taký malý preto, lebo sa v ňom neobjavujú európske peniaze, ktoré tam boli v minulosti. Minister by taktiež nechcel v budúcom roku osekávať financie na priority vlády, keďže je otázne či by mal vôbec z čoho sekať. Očakával by som trochu ofenzívnejšie vyjadrenie od ministra, ktorému oznámili, že sa mu zníži rozpočet jeho rezortu o polovicu.

V programovom vyhlásení súčasnej vlády sa píše, že budovanie dopravnej infraštruktúry a podpora moderných a efektívnych spôsobov dopravy je jednou z priorít vlády Slovenskej republiky v rokoch 2016 až 2020. Špeciálnu pozornosť bude vláda venovať predovšetkým výstavbe a modernizácii dopravnej infraštruktúry v regiónoch, ktoré patria medzi menej rozvinuté, keďže dostupnosť dopravnej siete je jedným zo základných predpokladov ich ďalšieho rozvoja. Myslím si, že budete so mnou súhlasiť ak napíšem, že návrhom rozpočtu verejnej správy na nasledujúci rok sa potvrdila dávno známa skutočnosť, že programové vyhlásenie vlády v oblasti dopravy je zdrapom papiera. Viem, príliš silné vyjadrenie, ale aj pravdivé. Akýkoľvek sľub z ministerstva ohľadne plánov vo výstavbe nadradenej cestnej infraštruktúry (plánované vyhlásenie súťaži na výstavbu úseku na rýchlostnej ceste R2 Lovinobaňa – Mýtna a tiež na prvú etapu obchvatu Prešova na rýchlostnej ceste R4) sa tak stáva doslova smiešnym.

Ak si pamätáte, v prvej polovici tohto roka sa začali objavovať vo vyjadreniach koaličných politikov snahy o otvorenie dlhovej brzdy, čo má dopomôcť k financovaniu výstavby najdôležitejších úsekov diaľnic a rýchlostných ciest. Na zmenu ústavného zákona, prostredníctvom ktorého by sa uvoľnila dlhová brzda,  potrebuje vláda hlasy opozície, ktorá sa k uvedenému návrhu postavila jednoznačne odmietavo. Proti uvoľneniu pravidiel dlhovej brzdy  sa okrem časti opozície postavila aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Podľa nej to nie je vhodné ani potrebné. Stavanie diaľnic takto fungovať nemôže. Dokonca podľa Rady je do roku 2019 možné použiť ešte dodatočné prostriedky vo výške 4,1 miliardy eur alebo 4,3 % hrubého domáceho produktu (HDP). Každopádne, hnutie Sme rodina ani nie je za väčšie zadlžovanie štátu, najmä v dobe, keď verejný dlh Slovenska je okolo 44 miliárd eur. Tak ako sa už vyjadrili aj poslanci za naše hnutie k uvedenej téme, sme zástancovia toho, že by sme sa mali prikrývať perinou, na akú máme. Otvorenie dlhovej brzdy je len tlak oligarchov na vládu, aby sa dostali k ďalším financiám, ktoré by mohli reálne rozkradnúť. Namieste by bolo zodpovedať otázku, prečo sa minister vopred vzdal a nemá záujem bojovať o väčší rozpočet v rezorte dopravy, keď sa na to zaviazala jeho strana v programovom vyhlásení vlády. Nie sú skôr tieto radikálne červené čísla navrhovaného rozpočtu v doprave „argumentačným“ tlakom vlády na poslancov opozície, že iné finančné možnosti na výstavbu diaľnic, ako otvorenie dlhovej brzdy neexistujú?

Miloš Svrček

Autor je teamleader pracovnej skupiny Doprava v hnutí Sme rodina – Boris Kollár

Komentáre

komentárov