Články

Návrh zákona o bankách, ktorý predkladá hnutie SME RODINA – Boris Kollár, obmedzuje neúmerný rast bankových poplatkov

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

 Návrh zákona o bankách, ktorý predkladá hnutie SME RODINA – Boris Kollár, obmedzuje neúmerný rast bankových poplatkov

 

Bratislava, 14. januára 2019

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách predkladajú
na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za hnutie SME RODINA Milan Krajniak, Boris Kollár,  Adriana Pčolinská, Peter Pčolinský a Peter Štarchoň.

Ku koncu októbra 2018 zaznamenali banky zisk 573  miliónov eur, čo je o 25,5 miliónov viac ako pred rokom. Najviac zarobili na poplatkoch a províziách. Aj napriek tomu poplatky v bankách  Slovenskej republike v posledných mesiacoch  neúmerne vzrástli. To má za následok nepriaznivý dopad na obyvateľov Slovenskej republiky.“ uvádzajú predkladatelia.

Cieľom návrhu zákona je upraviť podmienky poskytovania základného bankového produktu pre spotrebiteľa, ktorý je definovaný v zákone č. 483/2001 Z. z. tak, aby zohľadnili čo najväčšiu skupinu obyvateľstva, čím by sa zmiernili  ich dopady.

            Základný bankový produkt  je balík služieb, ktorý musí povinne každá banka zaradiť do balíkového portfólia svojich produktov. Mesačný poplatok za základný balík služieb určuje Ministerstvo financií Slovenskej republiky, ktorý  je 0 eur. Podmienkou  zriadenia a vedenia základného bankového produktu je, že klient nevlastní v žiadnej banke a ani v žiadnej pobočke zahraničnej banky osobný účet, jeho mesačný príjem ku dňu podania žiadosti nepresahuje 400 eur a súčet kreditných transakcií pripísaných na účet za kalendárny rok nepresiahne 5 600 eur.

Predložený návrh zákona upravuje uvedené podmienky s tým, že klient nesmie mať zriadený základný balík v inej banke alebo v pobočke zahraničnej banky, jeho mesačný príjem ku dňu podania žiadosti nepresahuje 1250 eur a súčet kreditných transakcií pripísaných na účet za kalendárny rok nepresiahne 20 000 eur.

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov