Články

Nová špecializovaná pracovná skupina chce zabrániť neoprávnenému lovu hospodárskych a spoločenských zvierat

Dnes sa na pôde Národnej rady SR, uskutočnilo prvé oficiálne rokovanie zástupcov novovzniknutej Pracovnej skupiny (PS) pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat, ktorá bola zriadená 21.1.2021, predsedom Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie MVDr. Jaroslavom Karahutom (SME RODINA).

Pracovné stretnutie s ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánom Mičovským, Generálnym riaditeľom sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ing. Michalom Tomčíkom a Viceprezidentom pre správu zdrojov SPK Ing. Alojzom Kaššákom, bolo zvolané na základe iniciatívy predsedu Pracovnej skupiny Jaroslavom Karahutom.

Bezprostredným stimulom pre zvolanie rokovania boli šokujúce udalosti z posledných dní, kedy boli neoprávneným použitím strelnej zbrane usmrtené 4 kone (dve žrebné kobyly a 2 žriebätá), poník a v ďalšom prípade došlo k postreleniu koňa, ktorý musel byť eutanazovaný. K týmto udalostiam došlo na súkromných pozemkoch, v intraviláne obce v Banskobystrickom kraji a ich aktérmi boli, podľa svedkov, poľovníci.

„Nesmieme pripustiť, aby sa opakovali udalosti posledných dní a týždňov, kedy ozbrojený človek, strieľa na hospodárske zvieratá, v intraviláne obcí a svojím konaním nespôsobuje len smútok a ekonomické straty majiteľom zvierat, ale hlavne porušuje zákony o používaní zbraní a ohrozuje na živote a zdraví aj bezbranných občanov Slovenskej republiky“ zdôraznil predseda Výboru NR SR a predseda PS Jaroslav Karahuta.

„Pred nami je schválenie novely poľovníckeho zákona. Chcem ubezpečiť slovenskú verejnosť, že urobím ako minister zodpovedný za správu a rozvoj vidieka, v spolupráci s Výborom NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Pracovnou skupinou pre veterinárnu starostlivosť a ochranu zvierat maximum, aby takéto, doslova ohavné prípady neoprávneného lovu hospodárskych, ale aj spoločenských zvierat boli navždy minulosťou“ zdôraznil počas tlačového brífingu minister PaRV Ján Mičovský.

Rokovania o ochrane spoločenských a hospodárskych zvierat sa zúčastnili aj ďalší členovia PS pre veterinárnu starostlivosť a ochranu zvierat, koordinátorka PS Ing. Lenka Kmeťová, Mgr. Zuzana Stanová, Zvieracia ombudsmanka a Plk. Ing. Mário Kern, riaditeľ Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Prezídia policajného zboru SR.
Účastníci rokovania odsúdili podobné praktiky neoprávneného užívania strelných zbraní a hodnotia ich ako zlyhanie jednotlivcov, ktoré sú v zásadnom rozpore s platnou legislatívou a sú presvedčení, že budú spravodlivo riešené orgánmi činnými v trestnom konaní, podľa príslušných ustanovení trestného zákona.

„V rámci pripravovanej novely poľovníckeho zákona, pripravíme spoločne s ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a NR SR také legislatívne opatrenia, ktoré zabránia podobným ohavným činom a spoločne budeme trvať na tom, aby všetky podobné prípady, spojené s ublížením, prípadne usmrtením zvierat a ohrozením zdravia a života občanov SR, boli dôsledne vyšetrené orgánmi činnými a potrestané spravodlivým nezávislým súdom“ prehlásili spoločne na záver rokovania všetci účastníci pracovného stretnutia.

Komentáre

komentárov