Články

Občania Serede jednomyseľne odmietli zriadenie ubytovní pre tisícky cudzincov pracujúcich v okolí mesta

Mestu Sereď hrozí, že sa zmení na obrovskú nocľaháreň tisícok zahraničných pracovníkov, ktorí pracujú v trojuholníku miest Trnava, Galanta a Nitra. Už o niekoľko dní majú totiž poslanci mestského zastupiteľstva hlasovať o zmene územného plánu, o ktorú požiadali podnikatelia s úmyslom vybudovať nové ubytovacie zariadenia v Seredi.

Dnes som sa zúčastnil na verejnom zhromaždení občanov Serede, ktoré zvolal primátor mesta a mestské zastupiteľstvo. Pozvali ma naň samotní občania mesta, ktorí mi písali a žiadali ma, aby som ich prišiel podporiť. O čo na tomto verejnom zhromaždení išlo?

Sereď má približne 16 tisíc obyvateľov, ale už dnes tu žije viac ako tisíc Srbov. Títo sú ubytovaní väčšinou nelegálne v prenajatých bytoch, kde ich často žije spolu desať až pätnásť. V Seredi sa ľudia sťažujú na narúšanie verejného poriadku, dobrého susedského spolunažívania a na výtržnosti.

Za posledné dva roky prišlo na Slovensko pracovať približne 12 tisíc Srbov a celkovo 25 tisíc cudzincov zo štátov z mimo EÚ. To sú iba oficiálne čísla, cudzincov pracujúcich na Slovensku nelegálne je niekoľkonásobne viac. Táto dovážaná lacná pracovná sila berie prácu slovenským občanom a bráni zvyšovaniu ich platov. Väčšina Srbov pracuje v blízkosti mesta Sereď.

Podnikateľská príležitosť?

V tejto situácii predstavil na jeseň 2017 podnikateľ  Marián Sidor  a ďalší podnikatelia zámer vybudovať v areáli bývalej niklovej huty v Seredi ubytovňu pre zahraničných pracovníkov, a to s kapacitou do 4 tisíc ľudí. Argumentoval tým, že Srbov treba dostať z centra mesta, aby nerobili problémy tam. Lepšie vraj bude vybudovať mimo mesta akúsi „srbskú štvrť“, kde budú mať zahraniční pracovníci nielen ubytovanie, ale aj infraštruktúru v podobe obchodov alebo pohostinských zariadení.

Pán Sidor a ďalší páni dnes odprezentovali svoje podnikateľské zámery pred občanmi mesta. Niekedy to bolo naozaj úsmevné, lebo v oficiálnych prezentáciách uvádzali ubytovacie kapacity rádovo v desiatkach miest. Problém je však v tom, že ak mesto raz zmenu územného plánu povolí, reálny počet postelí už nikto neskontroluje. Väčšinou totiž nejde o stavbu nových budov, ale iba o rekonštrukciu už existujúcich.

Kde je naozaj podstata problému

Potom som vystúpil ja a upozornil som občanov Serede, aby neverili rečiam o nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily na Slovensku. Kvalifikovaných ľudí máme dostatok, akurát sa veľkým zamestnávateľom nechce zvyšovať platy, a preto dovážajú cez pracovné agentúry ľudí zvonku. Viac ako 300 tisíc slovenských občanov robí v zahraničí a radi by sa vrátili domov, ak by im zamestnávatelia ponúkli slušné platy. Ale veľkí zamestnávatelia nebudú ponúkať slušné platy dovtedy, kým pracovným agentúram dovolíme dovážať lacnú pracovnú silu z krajín mimo EÚ.

Ak by niekto pochyboval o tom, či súčasná ekonomická situácia umožňuje veľkým zamestnávateľom zvyšovať platy, uviedol som porovnanie za rok 2017. V Maďarsku za tento rok stúpli platy celkovo o 14 percent, na Slovensku iba o 4,5 percenta. V priemysle stúpli v Maďarsku platy o 12 percent a na Slovensku iba o 6 percent. Priestor na zvyšovanie platov teda na Slovensku určite je.

Informoval som tiež ľudí v Seredi o tom, že už o niekoľko dní sa bude v parlamente hlasovať o našom návrhu zákona, ktorého predloženie som sľúbil zamestnancom FM Slovenská s.r.o. v Seredi koncom minulého roka. Viem, že to nie je v našej politike štandardné, ale my keď niečo sľúbime, tak to aj dodržíme. V tomto návrhu zákona ide o to, aby u každého zamestnávateľa mohlo pracovať maximálne 20 percent zamestnancov cez pracovné agentúry, zvyšok musí byť v trvalom pracovnom pomere.

Dúfam, že tento limit 20 percent podporia poslanci naprieč politickým spektrom. My vždy podporíme každý dobrý návrh bez ohľadu na to, kto ho navrhne. Aj na tejto schôdzi parlamentu budeme hlasovať za návrh vládnych poslancov, aby vo firmách mohlo pracovať maximálne 30 percent cudzincov. Hlasujeme rovnako za opozičné, vládne alebo kotlebovské návrhy zákonov, ak môžu pomôcť ľuďom.

Ide totiž o to, čomu venujeme svoj čas a energiu. My nie sme v parlamente na to, aby sme sa ohadzovali navzájom nadávkami, ale na to, aby sme pomáhali ľuďom. Aspoň takto to vnímame my.

Tento môj príhovor ľudia niekoľkokrát prerušili potleskom. Mal som pocit, že im hovorím z duše. Možno aj preto, že som sa nevenoval krasorečneniu a frázam, ale hovoril som iba fakty a argumenty založené na zdravom sedliackom rozume. Ľudia na Slovensku nie sú hlúpi, ako si to niektorí „analytici“ v Bratislave myslia. Problém je skôr v analytikoch alebo v politikoch, ktorí si nedajú tú námahu, aby sa s reálnymi problémami ľudí zoznámili priamo na mieste.

Záver

Po diskusii, do ktorej sa zapojili mestskí poslanci, občania, primátor, aj zástupcovia jednotlivých firiem, dal primátor hlasovať. Vyše 400 zúčastnených občanov hlasovalo jednomyseľne. Za zriadenie ubytovní pre zahraničných pracovníkov sa nezdvihla ani jediná ruka prítomných občanov. Primátor mesta potom vyzval poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí o niekoľko dní budú o zmene územného plánu hlasovať, aby túto vôľu ľudí rešpektovali.

Aj ja osobne dúfam, že poslanci v Seredi nepovolia zriadenie nových ubytovní pre cudzincov pracujúcich na Slovensku. V Seredi sa totiž nerozhoduje len o meste samotnom. Ide aj o signál pre veľkých zamestnávateľov na Slovensku, či im dovolíme obchádzať pri zamestnávaní slovenských občanov. Ak im to teraz dovolíme, budeme len krajinou lacnej pracovnej sily, či už domácej alebo dovážanej.

My chceme zo Slovenska štát dobre zaplatených kvalifikovaných ľudí. Preto držím ľuďom v Seredi palce. A som pripravený predložiť do parlamentu aj ďalšie návrhy zákonov, ak to bude kvôli ochrane našich zamestnancov a zvýšeniu ich platov potrebné.

Milan Krajniak, autor je poslancom NR SR a podpredsedom Sme rodina

Komentáre

komentárov