Články

PEDIATER MÁ LIEČIŤ DETI A NIE ÚRADOVAŤ

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

 

PEDIATER MÁ LIEČIŤ DETI A NIE ÚRADOVAŤ

Bratislava, 20. august 2019

Detských lekárov veľmi zaťažuje zbytočná byrokracia. Oberá ich o čas, ktorý majú venovať liečeniu detí. Systém je pre lekárov, ale aj pre rodičov prebyrokratizovaný a lekári sú zbytočne zaťažovaní vypĺňaním a vytváraním rôznych potvrdení potrebných pre školy a škôlky. Stretávajú sa s tromi najpálčivejšími problémami.

 

  1. Potvrdenia – Jedná sa o potvrdenia, na ktorých má lekár potvrdiť, že dieťa je zdravé. Sú to potvrdenia potrebné pri nástupe dieťaťa na plavecký výcvik, školu v prírode, výlet, na lyžiarsky výcvik, atď. Nerobme z lekárov úradníkov! Potvrdenie o tom, že dieťa je zdravé, vôbec nie je lekársky výkon. Nie je zadefinované v zákone ako zdravotný výkon. Rodič ako zákonný zástupca predsa vie, či je jeho dieťa zdravé a môže ho doložiť čestným prehlásením so svojim podpisom. Snáď nepokladá niekto za rozumné, že rodič si musí kvôli tomu vziať dovolenku, vystáť radu v čakárni medzi chorými pacientmi a to len preto, aby si nechal potvrdiť jeden formulár?! Toto nie je hodné 21. storočia! Keď si rodič nemôže zobrať dovolenku kvôli získaniu potvrdenia od lekára, ide s tým na pohotovosť.
  2. Jednotný formulár na prihlásenie detí do škôlky – Pri prijímaní detí do škôlky, okrem prihlášky potrebuje dieťa aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti navštevovať škôlku. Avšak škôlky tieto potvrdenia majú v rôznych, alebo dokonca v žiadnych podobách. Škôlky v tom majú chaos a tým pádom aj pediatri. Pediatri musia suplovať tvorbu rôznych tlačív, ktoré sa požadujú. Preto by bolo ideálnym riešením jednotné tlačivo, v ktorom lekár uvedie, či má dieťa alergiu, či je riadne zaočkované a či je fyzicky a psychicky spôsobilé navštevovať škôlku.
  3. Ospravedlnenky – Ospravedlniť dieťa do 18 rokov môže rodič, alebo jeho zákonný zástupca, ale len po dobu 3 dní vymeškania vyučovania. Potom je už potrebné lekárske potvrdenie. Je to úplný nezmysel, do troch dní sa nikto nevylieči. Lekárom by uľahčilo prácu a rodičom ušetrilo čas aj peniaze, keby počet dní, ktoré môže ospravedlniť rodič sa zvýšil na 5 pracovných dní, čo spolu s víkendom by bol jeden týždeň. Ospravedlnenky tiež nehradí poisťovňa. Čiže opäť si za to zaplatí len rodič. Rodiny prichádzajú takto o peniaze. Ospravedlnenky by vypisovali pediatri až pri dlhodobých, ťažkých ochoreniach trvajúcich dlhšie ako 5 pracovných dní alebo pri hospitalizácii. Pri bežných infektoch je úplne zbytočné, aby rodič behal pre potvrdenie k lekárovi, že dieťa bolo choré. Sú to bežné chrípkové stavy, ktoré si častokrát nevyžadujú návštevu lekára, ale len čaj a vyležať. Nie nadarmo sa hovorí, s liečbou trvá chrípka sedem dní a bez nej týždeň.

“Partnerom“ školy je a má byť rodič – zákonný zástupca dieťaťa a nie lekár. Keď rodič nechá „blicovať“ svoje dieťa a neabsolvuje stanovený počet hodín v predmetoch, môže ho škola dať na komisionálne preskúšanie. A keď rodič kryje záškoláctvo, tak by školy mali túto informáciu hlásiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Školy by mali byť tie, ktoré by na základe nedostatočnej dochádzky dieťaťa nahlasovali jednotlivé prípady daným úradom. Zodpovednosť za neprítomnosť dieťaťa v škole sa ale hádže na lekárov. Určite to nie je správne a ide len o čistý alibizmus. V čakárňach sa len kopia nervózni rodičia, ktorí sú v strese, musia čakať do poradia, aj so zdravým dieťaťom. Je náročné pre sestru aj pediatra zvládnuť chorých aj zdravých pacientov a úplne zbytočné. A rodič s dieťaťom? Prídu zdraví do čakárne medzi choré deti a môžu už len dúfať, že práve tam neochorejú a potvrdenie o tom, že dieťa je zdravé do 24 hodín nebude už pravdou. Pokiaľ tento systém nemieni nikto zmeniť a školstvo by s tým malo problém, tak nech sa tieto úkony evidujú ako zdravotnícky lekársky výkon.

 

Petra Krištúfková, poslankyňa NR SR

Komentáre

komentárov