Články

Petra Krištúfková už po tretíkrát predkladá do parlamentu zákon o náhradnom výživnom

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

 Petra Krištúfková už po tretíkrát

predkladá do parlamentu  zákon o náhradnom výživnom

 

Bratislava, 30. apríl 2019

 

Pomoc deťom v situáciách, keď si rodič neplní svoju základnú vyživovaciu povinnosť a je ohrozený ich zdravý vývin,  musí byť je prioritou každej vyspelej spoločnosti. Poslankyňa Petra Krištúfková už po tretíkrát predkladá do parlamentu návrh zákona o náhradnom výživnom.

 

„Už jeden výpadok výživného pre osamelého rodiča s deťmi môže priniesť rodine existenčné problémy,“ uviedla predkladateľka Petra Krištúfková, ktorú veľmi znepokojuje, že vládna koalícia už dvakrát nepodporila prijatie návrhu zákona o náhradnom výživnom.

Štát poskytuje náhradné výživné v prípadoch, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť voči nezaopatreným deťom. Poslankyňa Petra Krištúfková ďalej upozorňuje: „Celé bremeno vymáhania výživného štát ponecháva na pleciach osamelého rodiča, najčastejšie však matky dieťaťa. Takisto štát limituje výšku náhradného výživného a neprihliada na výšku výživného  určeného súdom. A tu sa štát správa schizofrenicky!”

 

Cieľom nami predloženého návrhu zákona  je, odbremeniť osamelé matky, respektíve osamelých rodičov od vymáhania výživného a preniesť toto bremeno na  štát. Ďalej upravujeme, aby náhradné výživné kopírovalo výšku riadneho výživného, ktoré bolo určené  súdom. Ak súd raz určil sumu potrebnú na výchovu dieťaťa, tak je nemysliteľné, aby ju potom štát pri náhradnom výživnom znižoval na sumu maximálne  112€. A takisto návrhom zákona rušíme aj obmedzenie 2,2 násobku životného minima, ktoré obmedzuje jeho poberanie, pretože si treba uvedomiť, že to je často jediný príjem
v rodine! „Súčasný zákon o náhradnom výživnom dnes funguje ako akási sociálna pôžička, nie ako náhradné výživné a osamelí rodičia s deťmi sú práve tí,  ktorí urgentne v týchto situáciách potrebujú pomocnú ruku.“ zdôrazňuje poslankyňa Krištúfková.

 

 „Už jeden výpadok výživného pre osamelého rodiča s deťmi môže priniesť existenčné problémy,“ uviedla predkladateľka Petra Krištúfková, ktorú veľmi znepokojuje, že vládna koalícia už dvakrát znemožnila prijatie návrhu zákona o náhradnom výživnom. Štát poskytuje náhradné výživné
v prípadoch, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť voči nezaopatreným deťom. Poslankyňa Petra Krištúfková ďalej upozorňuje: „Celé bremeno vymáhania nedoplatkov na výživnom ponecháva na pleciach osamelého rodiča – vo väčšine prípadov matky dieťaťa. Takisto štát limituje výšku náhradného výživného a prihliada na príjem rodiča.“

 

Cieľom predloženého návrhu zákona je vytvoriť pre rodiny s deťmi plnú vykonateľnosť rozhodnutí súdov. Navrhovaný zákon teda zabezpečí rýchly a dostatočný spôsob náhrady za poskytnuté výživné žiadateľom, ktorým sa z rôznych dôvodov výživné neplatí. „Súčasný zákon o náhradnom výživnom dnes funguje ako akási sociálna pôžička, nie ako náhradné výživné,“ zdôrazňuje poslankyňa Krištúfková.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov