Články

Pokiaľ chce Danko riadiť štát tak, ako rezort pôdohospodárstva, čaká nás kolaps štátu

Tlačová správa hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Pokiaľ chce Danko riadiť štát tak, ako rezort pôdohospodárstva,
čaká nás kolaps štátu.

 

Bratislava, 16. september  2019

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár reaguje na mediálne vyhlásenia predsedu SNS Andreja Danka, kde deklaruje svoju túžbu po neobmedzenej štátnej moci.

Predseda SNS Andrej Danko niekoľko krát v rôznych médiách deklaroval svoju predstavu a túžbu. po autokratickom riadení štátu a ako príklad úspešného riadenia používa výsledky riadenia Ministerstva pôdohospodárstva.

Ak by sa mal štát uberať ekonomickými trendmi rezortu pôdohospodárstva, tak určite by sme zažili kolaps štátu skôr, ako by uplynul štvorročný mandát pána Danka.

Podľa predsedu hnutia SME RODINA Borisa Kollára je Andrej Danko príkladom chorej túžby neschopného vládcu, čo potvrdzuje aj zverejnené posledné saldo zahraničného obchodu s agropotravinárskymi výrobkami.

Keď v marci 2016 preberala Gabriela Matečná rezort pôdohospodárstva, záporné saldo zahraničného obchodu rezortu pôdohospodárstva bolo na úrovni 1,096 mld. EUR. a stačili 3 roky vládnutia SNS, aby sme sa prepadli o ďalších 550 mil. EUR, na úroveň 1,65 mld. EUR za rok 2018.

Posledné zverejnené údaje za mesiace január – jún 2019 iba potvrdzujú naše tvrdenia o neschopnosti nominantov SNS riadiť štát, pretože záporné saldo za prvých 6 mesiacov sa blíži k hranici 1 miliardy EUR a dosiahlo mínus 906,5 mil. EUR, čo už je blízko hodnote záporného salda, za celý kalendárny rok z roku 2015, kedy preberala MPaRV SR pani Gabriela Matečná – uviedol vedúci pracovnej skupinu pre poľnohospodárstva hnutia SME RODINA Jaroslav Karahuta.

Podľa Karahutu je očakávané záporné saldo za rok 2019 na úrovni 1,80 mld. EUR, ktoré jasne deklaruje stav vážneho potravinového rizika a nebezpečné až kritické ohrozenie potravinovej bezpečnosti štátu.

Najbližšie parlamentné voľbu v roku 2020 sú pre Slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo asi najdôležitejšie v histórii Slovenskej republiky. Hnutie SME RODINA má pripravenú 10 ročnú stratégiu, ako vyviesť náš agrosektor z hlbokej ekonomickej a produkčnej krízy. Hnutie má pripravený program, kde sú zadeklarované takú efektívne a transparentné formy riadenia, ktoré zaradia za 10 rokov naše poľnohospodárstvo na úroveň priemeru Európskej únie.

K tomu však potrebujeme zmeniť filozofiu a pochopiť základné princípy fungovanie rezortu pôdohospodárstva a tie sú v tom, že pôdohospodárstvo nie je o rozdávaní dotácii a produkcii poľnohospodárskych surovín, ale o garancii a zabezpečení výživy občanov Slovenskej republiky a rozvoji vidieka. Bez tejto zmeny budeme iba svedkom ďalšieho prepadu našich poľnohospodárov a potravinárov bez rozdielu, či rezort bude riadiť ľavica, alebo pravica.

 

Tlačové oddelenie SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov