Články

Poslanci musia zaujať jasný postoj

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Poslanci musia zaujať jasný postoj

 

Bratislava, 18. marec 2019

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár navrhuje, aby sa pri hlasovaní onávrhu zákona v treťom čítaní vypustila možnosť zdržať sa hlasovania a ostala iba  možnosť hlasovať za návrh alebo hlasovať proti návrhu zákona.

Na najbližšiu schôdzu parlamentu, ktorá sa začína 26. marca podali poslanci NR SR Peter Pčolinský, Boris Kollár, Milan Krajniak, Adriana Pčolinská a Peter Štarchoň návrh na vydanie novely zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.

Súčasne platný zákon umožňuje poslancom NR SR využívať pri schvaľovaní návrhov zákonov tri možnosti hlasovania, a to: za návrh zákona, proti návrhu zákona a zdržal sa. Práve možnosť hlasovania – zdržal sa pri schvaľovaní návrhu zákona v Národnej rade Slovenskej republiky – umožňuje poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky vyjadriť nejasný postoj k prerokúvanej veci v treťom čítaní,“ uvádza predkladateľ návrhu poslanec Peter Pčolinský.

Poslanec môže k prerokúvanej veci, teda aj k návrhu zákona  využiť svoje práva  a žiadať si od štátnych orgánov potrebné informácie pre svoju prácu  a taktiež sa zúčastňovať na rokovaniach Národnej rady Slovenskej republiky a jej orgánov, do ktorých bol zvolený a hlasovať na nich o všetkých prerokúvaných otázkach. „Z toho vyplýva, že poslanec Národnej rady Slovenskej republiky by mal mať pred hlasovaním k návrhu zákona dostatok informácií, aby zaujal k prerokovanému návrhu zákona v treťom čítaní jasný postoj, ktorý by mal vyjadriť hlasovaním za návrh zákona alebo proti návrhu zákona,“ vysvetlil postoj hnutia SME RODINA Peter Pčolinský.

Cieľom predloženého návrhu zákona je zabezpečiť zaujatie jasného postoja poslancom Národnej rady Slovenskej republiky pri hlasovaní o návrhu zákona v treťom čítaní.
Pri hlasovaní k návrhu zákona v treťom čítaní sa navrhuje vypustiť možnosť zdržať sa hlasovania a  využiť  možnosť hlasovať za návrh alebo hlasovať proti návrhu zákona.

 

Tlačové oddelenie

SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov