Články

Poslankyňa Krištúfková zo SME RODINA sa opäť pokúša presadiť, aby osobnú asistenciu mohli vykonávať aj rodinní príslušníci.

Parlament v týchto dňoch rozhoduje o zvýšení opatrovateľského príspevku, ktorý vláda navrhla zvýšiť v priemere o 27 eur. Viacerí opoziční poslanci namietali, že takéto zvýšenie je absolútne nepostačujúce. Poslankyňa Petra Krištúfková z  Hnutia SME RODINA v rozprave podala dva pozmeňujúce návrhy.

V prvom z nich navrhla aby sa príspevok zvýšil v priemere o 50 eur. Ako uviedla poslankyňa Krištúfková opatrovatelia by si zaslúžili oveľa viac, no zvýšenie o 50 eur im aspoň čiastočne pokryje neustále sa zvyšujúce náklady na opatrovanie ťažko zdravotne postihnutého člena rodiny. Tým skôr, že tento príspevok nebol už niekoľko rokov po sebe ani valorizovaný. Opatrovateľský príspevok poberá 56 572 opatrovateľov, ktorí sa denno – denne starajú o svojho zdravotne ťažko postihnutého rodinného príslušníka.

V druhom pozmeňovacom návrhu sa poslankyňa Krištúfková opätovne pokúša dosiahnuť to, aby osobnú asistenciu mohli vykonávať aj rodinní príslušníci. Tento návrh podala už druhý krát a ako dodala „ je to moja srdcová záležitosť dosiahnuť to, aby žiadny rodič nebol pri starostlivosti a svoje dieťa diskriminovaný. Budem tento návrh predkladať neustále, dovtedy, kým nepresvedčím vládu a poslancov, že je to dobré riešenie.“

Komentáre

komentárov