Články

Poslankyňa Petra Krištúfková podala do parlamentu zákon, ktorý zakáže predaj a používanie petárd

Poslankyňa Petra Krištúfková podala do parlamentu zákon, ktorý zakáže predaj a používanie petárd

Bratislava 28.03.2023

Poslankyňa Petra Krištúfková (SME RODINA) podala do parlamentu novelu zákona, ktorá zakáže predaj a používanie petárd.

Poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková podala do parlamentu novelu zákona o výbušninách, výbušných predmetoch a munícií, ktorá je už dlhodobo v oblasti širokého verejného záujmu.  ,,Novela zákona, ktorú som predložila do NR SR za hnutie Sme rodina je výsledkom skoro dvojročnej práce Pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat, predsedu Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, kde som aj ja členkou od jej založenia. povedala poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková.

Obsahom novely je zákaz predaja a používania vybraných pyrotechnických výrobkov kategórie F2 a F3. Takzvané petardy, respektíve všetky druhy petárd, ktoré sú na trhu a ich hlavným efektom je hluk. Novela taktiež upresňuje čas používania ostatnej zábavnej pyrotechniky v exponovaných dňoch. A to 31.decembra od 18:00 do 24:00 a 1. januára od 00:00 (polnoci) do 02:00 hodiny rannej. Táto úprava vznikla na základe dlhoročnej praxe, ktorá ukázala, že práve petardy su používané už po dobu celého mesiaca december a tak isto aj celého mesiaca január.

Pyrotechnické výrobky typu F2 a F3 sú práve tými, ktoré majú najviac negatívnych vplyvov na ľudí, zvieratá a spôsobujú najväčšie škody na súkromnom a verejnom majetku „Starší ľudia sú omnoho citlivejší, má to zlý vplyv na ich psychický stav a duševné zdravie a vyvoláva to u nich pocity úzkosti a strachu. A samozrejme pri starších ľuďoch s rôznymi diagnózami je problém ešte vypuklejší, tak ako pre ľudí s poruchami duševného zdravia, mentálne hendikepovaných ľudí, ľudí s autizmom, ktorým to spôsobuje extrémny stres a následne nepredvídateľné konanie a dezorientáciu“ objasnila poslankyňa NR SR Petra Krištúfková.

Nepriaznivý vplyv pyrotechniky má dopad aj na spoločenské, hospodárske alebo voľne žijúce zvieratá „Každoročne sú všetky zvieratá vystavené obrovskému stresu, ktorý spôsobuje dezorientáciu, ťažké zranenie, trvalé poškodenie zdravia. Úteky spôsobujú, že sa zvieratá stávajú obeťami dopravných nehôd. Denné vtáctvo ukryté v parkoch je dezorientované a naráža do budov. Práve pri spoločenských zvieratách to spôsobuje nešťastie v rodinách, pretože sú tam silné citové väzby“ vysvetľuje poslankyňa Petra Krištúfková.

„Predmetný návrh zákona je výsledkom dvojročnej práce Pracovnej skupiny pre oblasť veterinárnej starostlivosti a ochrany zvierat ma základe odborných a konštruktívnych debát a kompromisoch v súčinnosti a priamej spolupráci s  Asociáciou predajcov pyrotechniky, Slovenskou  Asociáciou pyrotechnických firiem, Hlavným banským úradom, Štátnou ochranou prírody SR, Komorou veterinárnych lekárov SR, Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Zoologickou záhradou Bratislava a Košice, Mestskou políciou Hlavného mesta SR, Úniou miest Slovenska, ZMOSom, prezidentkou Slovenskej komory psychológov  ako aj množstvom ochranárskych združení a útulkov, karanténnymi stanicami pre zvieratá.“ dodala na záver poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková.

Komentáre

komentárov