Články

Poslankyňa Petra Krištúfková vybojovala ďalšiu pomoc pre zvieratá

Poslankyňa Petra Krištúfková vybojovala ďalšiu pomoc pre zvieratá

Bratislava 16.03.2023

Zákon o ochrane spoločenských zvierat, ktorý do parlamentu predložila poslankyňa Petra Krištúfková (SME RODINA) bol schválený!

Poslankyňa hnutia Sme rodina Petra Krištúfková si so zákonom o ochrane spoločenských zvierat získala na aktuálnej schôdzi parlamentu podporu väčšiny prítomných poslancov.  Predmetný návrh zákona rozšíri ochranu spoločenských zvierat pred týraním a zároveň prispeje k ochrane verejného zdravia. ,,S bojom proti týraniu zvierat aj naďalej pokračujeme. Považujeme za dôležité, aby sa využili všetky možnosti na zamedzenie usmrcovania spoločenských zvierat bez primeraného dôvodu a tým sa znemožnila ich konzumácia. Zároveň chcem zdôrazniť, že neexistuje ani žiadna veterinárna kontrola pre takéto mäso a výrobky a preto je ohrozené aj verejné zdravie a životy ľudí. Okrem týchto dôvodov je nutné uviezť, že ide o brutálny čin, ktorý môže mať vplyv aj na psychiku človeka a na rozvoj jeho agresivity,“ uviedla poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková.

Predmetný návrh zákona má riešiť prípady, kedy páchateľ s protiprávne usmrteným spoločenským zvieraťom- psom a mačkou ďalej nakladá, a to na účely spracovania jeho ostatkov. ,,Takéto konanie nie je možné v súčasnosti definovať ako trestný čin, ale iba ako podozrenie z priestupku, preto sme sa rozhodli doplniť do Trestného zákona novú skutkovú podstatu trestného činu ako Usmrtenie spoločenského zvieraťa za účelom spracovania spoločenských zvierat- psa a mačky a získania produktov z nich, najmä mäsa a masti. Trestná sadzba je stanovená v rámci tejto novely na 0-3 roky odňatia slobody, samozrejme závislá od závažnosti konania a osoby páchateľa a podobne,“ informovala poslankyňa NR SR Petra Krištúfková.

            Doteraz neboli v našej legislatíve pre spoločenské zvieratá, ktoré nie sú klasifikované ako jatočné, definované podmienky pre ich usmrcovanie, rozrábku a spracovanie hlavných a vedľajších produktov, čo výrazným spôsobom ohrozovalo verejné zdravie ich konzumentov. ,,Neexistujú žiadne veterinárne predpisy a kontroly, ktoré potvrdia nielen humánne zaobchádzanie so zvieratami počas ich usmrcovania, ale najmä zdravotnú nezávadnosť živočíšneho produktu zo spoločenského zvieraťa pre ľudskú konzumáciu, čím dochádza k vážnemu ohrozeniu zdravia konzumenta, ale aj verejného zdravia konzumentov v prípade predaja takto získaných živočíšnych produktov verejnosti,“ povedala poslankyňa za hnutie Sme rodina Petra Krištúfková.

            V rámci hnutia Sme rodina je to teda ďalšia novela zákona, ktorá je cielená na ochranu zvierat pred týraním. ,,Ako viete, ja vždy predkladám návrhy týkajúce sa podpory rodín, detí, matiek – samoživiteliek. Súčasťou týchto rodín sú aj psy. A takéto praktiky a správanie voči zvieratám sú v modernej dobe neakceptovateľné. Je to niečo, čo apeluje na etiku a morálku tejto spoločnosti a zároveň ohrozuje verejné zdravie a životy ľudí. Musím na záver ešte podotknúť, že od roku 2018 sa Slovensko zaradilo medzi kultúrne krajiny, ktoré nepovažujú zviera za vec, ale za živú cítiacu bytosť a táto novela je teda ďalším krokom k ich ochrane a verím, že nie posledná, ktorú sa nám podarilo presadiť,“ dodala na záver poslankyňa za hnutie Sme rodina Petre Krištúfková.  

Komentáre

komentárov