Články

Postavenie SR v Európskej únii a Európskej menovej únii

Dňa 1. marca 2018 sa uskutočnila odborná prednáška poslanca NR SR Milana Krajniaka na tému: „Postavenie SR v Európskej únii a Európskej menovej únii “ konaná v rámci predmetov Svetová ekonomika a medzinárodné ekonomické vzťahy a Svetová ekonomika. Prednáška sa uskutočnila v priestoroch Auly Fakulty manažmentu Prešovskej Univerzity v Prešove. Viacerí z celkovo 300 prítomných študentov kládli otázky na pána poslanca týkajúce sa súčasnej politickej situácie na Slovensku, ako aj v Európe s tým, že všetci prítomní sa zhodli na potrebe budovania čo najsilnejšieho postavenia Slovenska v rámci Európskej únie.

Komentáre

komentárov