Články

Prečo ministerstvo kopíruje náš program potravinovej sebestačnosti?

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

 Prečo ministerstvo kopíruje náš program potravinovej sebestačnosti?

Reakcia hnutia SME RODINA – Boris Kollár na tlačovú konferenciu ministerky pôdohospodárstva a vidieka SR s účasťou predstaviteľov Rady poľnohospodárskych a potravinárskych samospráv.

 

Bratislava, 14. februára 2019

Hnutie SME RODINA sledovalo priebeh dnešnej TK ministerky pôdohospodárstva a rozvoja vidieka G. Matečnej a sme radi, že aj napriek tomu, že SNS má dlhodobý problém s našim hnutím, MPaRV SR dôsledne odkopírovalo a prijalo väčšinu programových cieľov z oblasti pôdohospodárstva ako dôležité a nevyhnutné na to, aby sa zastavil dlhoročný prepad agro-potravinárskeho rezortu, ktorý je jednoznačne zodpovedný za výživu občanov SR.

„Keď sme pre dvomi rokmi začali aktívne prezentovať našu stratégiu zodpovedného a potravinovo sebestačného štátu, vedenie MPaRV SR reagovalo na naše vyhlásenia v takmer všetkých dostupných médiách formou nemiestnych poznámok, komentárov, dokonca až posmeškov, bez zmysluplnej odbornej reakcie,“ zhodnotil reakcie SNS vedúci pracovnej skupiny pre pôdohospodárstva Jaroslav Karahuta

„Už v apríli 2018, keď sme na programovej konferencii venovanej potravinovej sebestačnosti zverejnili náš programový dokument: Potravinovo sebestačný štát – ekonomický rastúci vidiek, vedenie SNS a pani Matečná, ktorú pán Danko posadil nepripravenú do funkcie ministerky pôdohospodárstva, pochopili, že SME RODINA má v otázkach riadenia pôdohospodárstva jasno a postupne začali náš programový dokument používať ako vlastný návod na zvrátenie katastrofy, do ktorej SNS dostala rezort pôdohospodárstva,“ povedal predseda hnutia SME RODINA Boris Kollár a pokračoval: „Dnešná tlačová konferencia podpredsedníčky vlády SR iba potvrdzuje moje slová a pokiaľ si porovnáte náš programový dokument, ktorý vznikal od roku 2017, nájdete tam odkazy na všetky naše zásadné programové priority v oblasti poľnohospodárstva, produkcie potravín a rozvoja vidieka, ktoré dnes pani Matečná prezentuje ako vlastné programové úlohy a ciele SNS.“

„Na rozdiel od pani Matečnej a SNS, cieľom nášho programu nie je získavanie politických preferencií, ale skutočné riešenie krízy rezortu, ktorý sa vo všetkých produkčných a ekonomických hodnoteniach nachádza na posledných miestach v rámci EÚ. Našu zásadu – Čo sľúbime, to aj dodržíme – budeme dôsledne realizovať aj v oblasti pôdohospodárstva,“ potvrdil predseda hnutia Boris Kollár.

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár, ako programová strana, od  svojho vzniku verejne prezentuje potravinovú sebestačnosť,  nevyhnutnosť pozemkových úprav, rozvoj vidieka, efektívne využívanie pôdy, vody a finančných prostriedkov použitých na podporu rezortu pôdohospodárstva, ako jednu zo svojich najdôležitejších priorít. Pre hnutie SME RODINA na rozdiel od SNS nie je vidiek priestorom, kde sa majú úzke skupiny osôb blízkych vládnym stranám obohacovať na úkor nás ostatných.

„Pre hnutie SME RODINA je výsledkom stratégie potravinovo sebestačného štátu spokojný občan, ktorý je hrdý na svoj región, kde žije, kde vychováva svoje deti a kde plnohodnotne realizuje svoje pracovné aj osobné aktivity,“ zhodnotil ciele hnutia v oblasti rozvoja vidieka predseda hnutia Boris Kollár.

 

            Tlačové oddelenie,

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov