Články

PROGRAMOVÁ KONFERENCIA – Moderná a spoľahlivá doprava – fungujúcou dopravou prepojený štát

 Téma Dopravy a výstavby na Slovensku, na ktorej pracujem v rámci hnutia SME RODINA – Boris Kollár, patrí medzi najdôležitejšie v oblasti rozvoja národného hospodárstva a riadenia štátu. Doprava v Slovenskej republike je svojim objemom v spotrebe verejných zdrojov na 4. mieste po sociálnych veciach, zdravotníctve a školstve, pričom sa tu rozdeľuje najväčší objem štátnych zákaziek ???

 Aj napriek obrovským finančným čiastkam, je takmer tretina štátnych ciest v zlom až havarijnom stave, železničná doprava neslúži tak ako by mala a po rokoch sľubov od jednotlivých vlád je jasné, že ani do roku 2025 sa neprepoja dve najväčšie mestá na Slovensku diaľnicou ???

 Verejnosť je tak výrazne diskriminovaná a nedostáva to na čo sú vynakladané zdroje. Sme za to, aby čo najskôr došlo k realizácii nasledovných krokov:
⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

↪ Urýchlené zabezpečenie dopravnej dostupnosti v regiónoch výstavbou vonkajších obchvatov miest,
↪ Vytvorenie inštitútu dlhodobého plánovania výstavby a údržby cestnej siete
↪ Vytvorenie Štátneho fondu dopravnej infraštruktúry – uvedeným krokom dôjde k zaisteniu dlhodobého stabilného a predvídateľného financovania celej dopravnej infraštruktúry.,
↪ Urýchlená rekodifikácia stavebného práva a príprava zákona o líniových stavbách, ktorý má skrátiť dobu prípravy stavieb a ktorý by zakotvil jednotné povoľovacie konanie a mnohé iné ???

 Osobitne chcem poďakovať ??? kolegom a priateľom, ktorí sa podieľali na jej príprave, a to Ľubošovi Kabátovi, Tiborovi Nehézovi, Róbertovi Bartošovi, Jozefovi Mozolovi, Tomášovi Gbúrovi, Milanovi Pavolovi, Martinovi Hronecovi, Eve Hudecovej, Vlaste Kutlákovej, Jánovi Jedinákovi, Michaele Jurcovej, Martinovi Čepovi, Alexovi Adameckému ?

? Ďakujem

Miloš Svrček
Teamleader pre dopravu

Komentáre

komentárov