Články

Rodičia, ktorým zomreli deti po pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti hľadajú pomoc

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Rodičia, ktorým zomreli deti po pochybení pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti hľadajú pomoc

Bratislava, 16. máj 2019

Rodičia, ktorým zomrelo dieťa po pochybeniach pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti sa nevedia dlhé roky dovolať spravodlivosti. Preto prišli do parlamentu, aby svojou prítomnosťou pri hlasovaní o návrhu zákona o zdravotných povinnostiach pripomenuli poslancom, že prístup k informáciám o zosnulom, je podľa súčasne platného zákona pre pozostalých prebyrokratizovaný a komplikovaný. Koaliční poslanci však pri  hlasovaní na ich oprávnené požiadavky nereagovali.

 

„Prísť o milované dieťa je tá najväčšia strata, akú si vôbec viem predstaviť,“ povedala na úvod poslankyňa Zuzana Šebová a ďalej pokračovala: „Všetky rozhovory, ktoré som v ostatných dňoch absolvovala s matkami, ktoré prišli o ten najcennejší poklad, vo mne zanechali hlbokú stopu. Stopu, ktorú nedokážem, a ani nechcem vyhladiť. Krutý osud nevinných detí nás totiž nesmie v žiadnom prípade nechať ľahostajnými. Nemôžeme sa tváriť, že sa nás to netýka.“

Naše zákony v tejto oblasti nielenže pozostalým nepomáhajú, ale skôr naopak – kladú im polená pod nohy. Keď rodič po strate svojho milovaného dieťaťa klope na všetky možné dvere v zdravotnej poisťovni, vo všetkých dostane jednu a tú istú odpoveď: „Zákonným zástupcom dieťaťa ste boli len do momentu jeho smrti, následne poistný vzťah zanikol a súčasne platný zákon neumožňuje zdravotnej poisťovni vydať príbuzným t.j. oprávneným osobám, úplný výpis z účtu poistenca…“

 

Zuzana Šebová navrhla zaviesť povinnosť, aby po smrti poistenca bola zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úplný výpis z účtu poistenca a taktiež navrhuje, aby po smrti pacienta, mali oprávnené osoby možnosť nahliadnuť aj do protokolu z pitvy a vyhotoviť si z neho fotokópie.

Podobné prekážky sme chceli odstrániť aj zmenami v Civilnom sporovom poriadku. Nie je predsa možné, že na rozdiel od spotrebiteľa či zamestnanca, nemá spotrebiteľ zdravotnej starostlivosti postavenie slabšej strany.  Občania musia mať pred súdom rovnocenné postavenie, nemôžu byť už na začiatku znevýhodňovaní pred byrokratickou mašinériou štátu. Náš návrh zákona o Civilnom sporovom poriadku upravuje konanie vo veci žaloby o náhrade škody a nemajetkovej ujmy v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a pri výkone verejnej moci, zavádzal príslušnosť súdov v týchto sporoch a oslobodenie od platenia súdnych poplatkov v týchto súdnych konaniach.

Rodičia detí, ktoré zomreli po pochybení v zdravotnej starostlivosti prejavili smútok a sklamanie, že mnoho poslancov tento návrh zákona nepodporilo a odignorovali tak ľudí, ktorí ich volili a potrebujú pomoc.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov