Články

Sme rodina chce umožniť študentom VŠ získať tituly LL.M., MBA a MPH

Podľa navrhovateľov novely zákona ide o tituly, ktoré sú v niektorých študijných odboroch zahraničnými ekvivalentmi slovenských titulov magister, no pritom sú v zahraničí nepomerne viac rešpektované.

Bratislava 8. mája (TASR) – Absolventi vysokoškolského magisterského štúdia, ktorí absolvujú študijný program v cudzom jazyku, by mohli dostávať aj akademické tituly LL.M., MBA aj MPH. Navrhujú to poslanci Národnej rady SR z hnutia Sme rodina Boris Kollár, Peter Štarchoň, Adriana Pčolinská, Milan Krajniak, Peter Pčolinský v novele zákona o vysokých školách.

Titul „Master of Laws“ (LL.M.) by mohli vysoké školy udeľovať absolventom magisterského študijného programu v študijnom odbore právo, „Master of Business Administration“ (MBA) v študijných odboroch ekonómie a manažmentu a „Master of Public Health“ (MPH) v odbore verejné zdravotníctvo.

Podmienkou by malo byť absolvovanie študijného programu v inom ako štátnom jazyku. „V takých prípadoch by zároveň platilo, že absolvent je zároveň oprávnený používať aj ekvivalent tohto titulu v slovenskom jazyku titul ‚magister‘ (Mgr.),“ vysvetľujú navrhovatelia.

Pripomínajú, že ide o tituly, ktoré sú v niektorých študijných odboroch zahraničnými ekvivalentmi slovenských titulov magister, no pritom sú v zahraničí nepomerne viac rešpektované. „A aj študenti, absolventi slovenských vysokých škôl, majú záujem o ich získanie,“ hovoria poslanci.

Nazdávajú sa, že možnosť získať tieto tituly by mohla posilniť konkurencieschopnosť slovenských vysokých škôl. Tiež by to mohlo pomôcť vytvoriť vzdelávacie prostredie, ktoré bude motivovať schopných mladých ľudí absolvovať štúdium na Slovensku.

Novela má tiež upraviť odvolávanie členov disciplinárnych komisií verejných vysokých škôl a fakúlt verejných vysokých škôl. Poslanci navrhujú, aby právna norma v prípade schválenia bola účinná od 1. septembra 2017.

Zdroj: Teraz.sk

Komentáre

komentárov