Články

SME RODINA má riešenia, ako zachrániť lesné bohatstvo Slovenska

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA

SME RODINA má riešenia, ako zachrániť lesné bohatstvo Slovenska

 

Bratislava, 12. december 2019

Je potrebné urýchlene riešiť stále sa zhoršujúci zdravotný stav lesov Slovenska, neexistujúcu štátnu lesnícku politiku  a poddimenzovanú štátnu správu na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva.

Za Hnutie SME RODINA sa panelovej diskusie politikov pod názvom Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska zúčastnil náš tímlíder pre oblasť životné prostredie, lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel Ing. Ján Mizerák.

 

V diskusii poukázal na hlavné problémy v tejto oblasti, predovšetkým na úseku platnej legislatívy, ktorá aj napriek tomu, že bola v nedávnej minulosti schválená súčasnou koalíciou prinesie obrovské problémy od 1.1.2020, kedy nadobudne svoju účinnosť, pretože zákony o ochrane prírody a krajiny a o lesoch nie sú vzájomne harmonizované.

 

Ďalším problémom, ktorý je potrebné urýchlene riešiť je stále sa zhoršujúci zdravotný stav lesov Slovenska, neexistujúca štátna lesnícka politika  a poddimenzovaná štátna správa na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva.

 

Preto budeme presadzovať:

 

  1. Prijatie úplne nového, moderného zákona o ochrane prírody a krajiny s využitím odborníkov v danej  oblasti, vlastníkov, správcov  a na základe širokej diskusie pri formulovaní paragrafového znenia. Filozofia zákona musí byť úplne odlišná. Jeho cieľom má byť zadefinovanie požadovaného stavu na  základe vedeckých podkladov pri zohľadnení socio-ekonomických dopadov, ktorý sa budú realizovať spoluprácou všetkých zainteresovaných. To znamená vlastníkov, správcov, samosprávy a štátnej správy.
  2. Presadzovanie oprávnených nárokov neštátnych vlastníkov lesov.
  3. Zriadenie fondu na podporu lesov Slovenska bez ohľadu na vlastnícke vzťahy.
  4. Reorganizovať miestnu štátnu správu na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva.
  5. Zásadnú zmenu v riadení a obchodnej politike Lesov SR š.p. s cieľom zlepšiť stav lesov, stransparentniť dodávateľsko – odberateľské vzťahy a prinavrátiť poctivo pracujúcim lesníkom ich stratený kredit v spoločnosti.

Za hnutie SME RODINA, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov