Články

SME RODINA sa zasadzuje za ochranu pracovného trhu v prospech občanov SR

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

 SME RODINA sa zasadzuje za ochranu pracovného trhu
v prospech občanov SR

 

Bratislava, 12. januára 2019

Milan Krajniak a skupina poslancov z hnutia SME RODINA – Boris Kollár upozorňujú, že vláda Slovenskej republiky by mala okamžite obmedziť udeľovanie pracovných povolení pre ľudí z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ tak, ako to robilo Rakúsko a Nemecká spolková republika, ktorí roky svoj pracovný trh ochraňovali aj pred občanmi Slovenskej republiky.

Cieľom návrhu zákona je ochrániť slovenský pracovný trh v prospech občanov Slovenskej republiky pred zahraničnými pracovníkmi, ktorí sú zamestnávaní na Slovensku cez pracovné agentúry dočasného zamestnávania alebo iných zamestnávateľov.“  vysvetľuje Milan Krajniak v návrhu a pokračuje: „Tento cieľ navrhujeme realizovať zavedením maximálnej 20 percentnej hranice počtu zahraničných pracovníkov, ktorí môžu byť zamestnávaní u zamestnávateľa prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania alebo inými zamestnávateľmi.“

Počet cudzincov zo štátov mimo Európskej únie pracujúcich na Slovensku raketovo stúpa. V septembri 2012 pracovalo na Slovensku  celkovo 12 tisíc cudzincov. Po piatich rokoch, v novembri 2018 však už na Slovensku pracovalo viac ako 65 tisíc cudzincov, z toho 19 tisíc zo štátov mimo Európskej únie. Príliv lacnej pracovnej sily z krajín mimo Európskej únie sa začal výrazne zväčšovať po podpise Investičnej zmluvy s Jaguárom, v ktorej sa vláda Slovenskej republiky zaviazala urýchliť udeľovanie povolení na pobyt pre občanov zo štátov mimo Európskej únie.

Ešte v septembri 2015 pracovalo na Slovensku iba tisíctristo Ukrajincov, ale v septembri 2018 ich už bolo  tritisícpäťsto, teda 2,5 násobne viac. Najradikálnejšie sa situácia zmenila v počte Srbov pracujúcich na Slovensku. V septembri 2015 ich u nás pracovalo tisíc, ale ku koncu októbra 2018 ich na Slovensku pracovalo vyše 14,4 tisíca, čo je medziročne viac o 2,9 tisíca osôb. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Celkovo sa za posledné dva roky počet zamestnancov zo štátov mimo Európskej únie pracujúcich na Slovensku zvýšil z približne 5 tisíc na 22 tisíc.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov