Články

Sme sklamaní z potvrdenia protiprávneho stavu pri výstavbe úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Sme sklamaní z potvrdenia protiprávneho stavu pri výstavbe úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

 

Bratislava,  9. augusta 2019

Predseda hnutia Boris Kollár vyzval ministra dopravy a výstavby Árpada Érseka, aby venoval väčšiu prioritu výstavbe úsekov rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou a uskutočnil opatrenia na okamžité odstránenie protiprávneho stavu pri výstavbe úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou.

 

Hnutie Sme rodina so znepokojením prijalo informáciu o tom, že Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) musí v užšej súťaži na výstavbu úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou odstrániť protiprávny stav. Na základe rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o námietkach má NDS zrušiť rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení ponúk navrhovateľov a zaradiť oboch dotknutých navrhovateľov späť do procesu predmetnej užšej súťaže a opätovne vyhodnotiť jeho ponuku, konkrétne do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Ako predseda Výboru NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj som nedávno navštívil predstaviteľov územnej samosprávy okresov Tvrdošín a Námestovo, ktorí mi zhodne potvrdili veľkú nespokojnosť ohľadne neustáleho predkladania odhadov ukončenia procesu verejného obstarávania a podpisu zmluvy na tento úsek. Aj napriek tomu, že obyvatelia Oravy boli v posledných mesiacoch ubezpečovaní zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR, že sa čoskoro začne stavať uvedený úsek rýchlostnej cesty R3, výsledkom dnešného stavu je uznanie námietok uchádzačov zo strany UVO proti vylúčeniu zo súťaže v celom rozsahu a opätovný odklad podpisu zmluvy o dielo.“ priblížil v stanovisku hnutia jeho predseda Boris Kollár.

 

Podľa vedúceho pracovnej skupiny hnutia pre dopravu a výstavbu Miloša Svrčeka NDS vyhlásila tender na výstavbu úseku R3 na Orave v dĺžke 4,4 kilometra za predpokladanú cenu takmer 75 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH) ešte v auguste 2017. „Stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie, že kontrolovaný subjekt (NDS) svojim postupom a konaním porušil princíp transparentnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého musí byť každý úkon verejného obstarávateľa preskúmateľný, ako aj princíp hospodárnosti a efektívnosti, považuje naše hnutie za mimoriadne znepokojujúci stav. Nie je možné akceptovať, aby NDS nepostupovala transparentným spôsobom v rámci preskúmavania vysvetlení ponúk uchádzačov k identifikovaným nezrovnalostiam v rámci akejkoľvek súťaže vo verejnom obstarávaní“ povedal Svrček.

Predseda hnutia Boris Kollár ďalej vyzval ministra Érseka, aby v rámci činnosti a postupu kontrolovaného subjektu vykonal opatrenia na odstránenie  protiprávneho stavu, a zároveň ako člena vlády SR zodpovedného za riadenie rezortu dopravy a výstavby požiadal o vysvetlenie, kto je zodpovedný za uvedený stav, keďže pri uvedenom úseku to nie je prvý krát, čo sa nám oddialil termín podpisu zmluvy o dielo. Podľa hnutia je nemysliteľné, aby pochybením kompetentných orgánov nebola zabezpečená dopravná dostupnosť v kritických regiónoch Slovenska prostredníctvom efektívnej a udržateľnej infraštruktúry. Tým kritickým regiónom je nepochybne aj sever Slovenska.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov