Články

Stanovisko hnutia SME RODINA – Boris Kollár : MPRV SR každým ďalším vyjadrením potvrdzuje nekompetentnosť svojho vedenia

SME RODINA: MPRV SR každým ďalším vyjadrením potvrdzuje nekompetentnosť svojho vedenia. Vyzývame ministerku k jasnému stanovisku.

Opätovne vyzývame ministerku pôdohospodárstva Gabrielu Matečnú aby sa jasne vyjadrila, akú sumu navhne na schválenie vláde, ako pomoc poľnohospodárom, ktorí v roku 2017 bojovali s extrémnym suchom. Ide o 98 farmárov, ktorých stratu vypočítal Štatistický úrad na 28,6 mil. eur. Táto analýza bola pripravená na žiadosť pani ministerky Matečnej.

Hnutie Sme Rodina Borisa Kollára včera  na tlačovej konferencii vyzvalo ministerku pôdohospodárstva aby sa vrátila k prísľubu pomoci, ktorý dala týmto farmárom. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka včera nemalo ani odvahu reagovať prostredníctvom riadnej tlačovej správy. Riskovalo by tak totiž, že sa ešte viac ľudí dočíta o tom, ako ministerka nedodržala sľub, ktorý dala farmárom a ako tých istých farmárov tlačové oddelenie agro rezortu zosmiešňuje.

 

Od prísľubu k výsmechu

V apríli, potom ako vláda SR obdržala žiadosť poľnohospodárov o pomoc, ministerka Matečná vo vysielaní RTVS reagovala takto „Dopady budú vedieť moji zamestnanci, ktorí práve sedia na Inštitúte poľnohospodárskej politiky, aby sme vedeli s konkrétnou analýzou a s konkrétnymi dopadmi ísť za ministrom financií.“ (Správy RTVS, 7.4.2018)

Napriek tomu, že k prísľubu pomoci sa 15. mája na stretnutí s farmármi pridal aj premiér Peter Pellegrini, ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná medzičasom zmenila na týchto farmárov a ich 2500 zamestnancov názor. Potom ako dostala ministerka Matečná analýzu ích strát vyčíslenú na 28,6 mil. eur, z farmárov si jej podriadení doslova uťahujú. Pre RTVS sa hovorca agrorezortu vyjadril nasledovne: „Štát by mal byť aj dobrý hospodár a asi nie je úlohou vlády, aby sanovala každé podnikateľské riziko na podnikanie, kde vplýva počasie. To by sa rovnakou mierou potom mohli sťažovať povedzme aj hotelieri, alebo aj stavbári.“ (Správy RTVS, 28.7.2018)

Dovoľujeme si pani ministerke pripomenúť, že na rozdieľ od stavbárov alebo hotelierov, poľnohospodári sú tí, ktorí zabezpečujú potravinovú sebestačnosť našej krajiny. Pokiaľ pani ministerka do dnes nepochopila základnú úlohu svojej funkcie, inšpirovať sa môže v okolitých krajinách.

Po našej včerajšej tlačovej konferencii, podľa tlačového oddelenia MPRV SR si „hnutie Sme-Rodina nevie riadne prečítať výzvu ministerstva na podporu budovania závlahových systémov,“. A aby toho nebolo málo, podľa hovorcu pani ministerky Matečnej, „hnutie Sme rodina preukázalo extrémnu mieru nekompetentnosti a zavádzanie verejnosti.“ Pre vysvetlenie si preto si dovolíme uviesť nasledovné body.

Kto je nekompetentný?

  1. „Trváme na tom, že výzva 22 milionov eur, ktorú ministerka nedávno ohlásila na budovanie závlah, nerieši situáciu týchto farmárov. Im dnes chýbajú reálne peniaze na mzdy, odvody, faktúry a iné pohľadávky. Práve preto, že systém závlah je rozkradnutý, nemali úrodu a dnes sú v mínuse, z ktorého sa mnohí nevedia dostať. Peniaze z tejto výzvy nemôžu použiť na to, čo reálne potrebujú. Rovnako im nepomôže, že im niekto o rok príde namontovať nové závlahy. Dovtedy mnohí možno zatvoria podniky a prepustia zamestnancov.“, uviedol predseda hnutia Sme Rodina Boris Kollár
  1. V samotnej výzve sa uvádza, že „výška finančných prostriedkov určených na vyčerpaniesavo výzve delí pomerom 20 mil eur na menej rozvinuté regióny a 2 mil. Eur na rozvinuté regióny. Rovnako systém rozdelenia opisuje aj ministerka Matečná na web stránke rezortu Našou snahou je pomôcť najmä menej rozvinutým regiónom, pre ktoré je vyčlenených 20 miliónov eur. Zvyšné 2 milióny eur sú určené pre Bratislavský kraj,“ spresnila Gabriela Matečná. Aj tu hovorca agro rezortu včera zavádzal alebo si výzvu ani neprečítal. 

Vladimír Machalík, hovorca MPRV SR: „Výzva na závlahy v objeme 22 miliónov eur sa týka predovšetkým tzv. zraniteľných území, v tomto prípade teda južného Slovenska, ktoré je zasiahnuté suchom a klimatickými zmenami.

  1. Keď sme na včerajšej tlačovej konferencii načrtli systém riešenia klimatických dopadov s využitím dažďvej vody, aj tu sme podľa MP RV SR pochybili, lebo daždová voda vraj spadá do gescie Ministerstva životného prostredia. Zdá sa, že na tlačovom oddelení ministerky Matečnej si nepamätajú ani na vlastnú tlačovú správu z apríla minulého roku. Takto sa nechala počuť ministerka Matečná pred rokom keď oznamovala vtedy aktuálnu výzvu. G. Matečná: .“Táto výzva bude mať v sebe ochranu proti hluku, ochranu proti klimatickým zmenám, ochranu proti prašnosti a bude súvisieť aj so zadržiavaním dažďovej vodynapríklad na výstavbu zelenších častí mesta„.

Pýtame sa teda, v apríli 2017 ministerka Matečná vedela využiť zadržiavanú dažďovú vodu a v auguste 2018 sa to už nedá? Alebo niekto zavádza?

V závere si dovoľujeme vyzvať predsedu vlády Slovenskej republiky Petra Pellegriniho, ktorý týmto farmárom sľúbil pomoc s následkami sucha, aby aspoň on dodržal slovo a dohliadol na jeho naplnenie. O tom, že mu záleží na riešení dopadov sucha premiér Pellegrini 15-teho mája informoval aj na svojom Instagramovom profile. Hnutie Sme Rodina Borisa Kollára preto apeluje na premiéra Pellegriniho, aby zabezpečil finančnú pomoc pre 98 podnikov s 2500 zamestnancami v poľnohospodárskom sektore.

S extrémnym suchom bojovali v roku aj poľnohospodári v susednom Česku, vláda im pridelila pomoc 2 miliardy českých korún (78,4 mil. €). Poľská vláda rozhodla o pomoci sumou 190 miliónov eur. Rovnako sa k požiadavke o pomoc postavila maďarská vláda.

Komentáre

komentárov