Články

Štát poberanie náhradného výživného opäť podmieňuje

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Štát poberanie náhradného výživného opäť podmieňuje

 

V Bratislave, 20. september 2019

 

Dnes sa v parlamente hlasovalo o zmene zákona o náhradnom výživnom. Konečne štát preberie bremeno vymáhania náhradného výživného z ramien matky, respektíve osamelého rodiča. Trestnoprávna zodpovednosť u neplatiča sa skrátila na dva mesiace. Hnutie SME RODINA – Boris Kollár tieto zmeny navrhovalo už od roku 2016. Vládnuca koalícia ich zapracovala, avšak pri úprave sa opäť nastavili podmienky, ktoré limitujú možnosť poberania náhradného výživného matkám, respektíve osamelým rodičom. Čiže opäť sme podali pozmeňujúci návrh a budeme poukazovať na nedostatky a žiadať o nápravu.

 

 

Už v roku 2016 sme upozorňovali na všetky nedostatky tohto zákona. Navrhovali sme, aby exekúciu na neplatiča podával štát, čiže Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR a nie osamelý rodič. Tento nedostatok nový návrh vládnej koalície zapracoval a konečne bremeno vymáhania prešlo z pliec matiek na štát, ktorý je omnoho úspešnejší vo vymáhaní náhradného výživného.

 

Ďalej sme navrhovali, aby výška náhradného výživného bola v rovnakej výške, ako súdom riadne určené výživné a nie obmedzené sumou 115 eur. Dnes predložený návrh koaličných poslancov hovorí o tom, že náhradné výživné sa bude vyplácať maximálne do výšky 355 eur zo sumy riadneho výživného. Avšak nevidíme dôvod, prečo neakceptovať sumu riadneho výživného určeného súdom.

Upozornili sme na nutnosť zmeniť trestnoprávnu zodpovednosť u neplatiča výživného už po dvoch mesiacoch. Aktuálne s tým prišla aj vláda a neplatenie výživného sa stáva trestným činom po dvoch mesiacoch. Tejto zmene sa tešíme, nakoľko už jeden mesačný výpadok výživného pre matku s dieťaťom, ktorá každý mesiac rieši základné existenčné výdavky, spôsobuje likvidačné problémy.

Ďalšou dierou v zákone je podmienka možnosti požiadať o náhradné výživné. Pokiaľ príjem v rodine osamelého rodiča bol nad 2,2  násobok životného minima, čo je približne 673 eur, matka nemohla požiadať o náhradné výživné. Navrhovali sme, aby táto hranica bola zrušená.

Prichádzate s návrhom, že príjem domácnosti nesmie byť vyšší ako 1010 eur. A v tomto bode s vami nemôžem súhlasiť, nakoľko jedna žena, respektíve jeden osamelý rodič, ktorý zarobí mesačne 1000 eur a je to jediný príjem do domácnosti, nemá nárok na náhradné výživné? Podľa akého výpočtu ste sa dostali k sume 1010 eur, ktorú považujete za dostatočnú?“ pýta sa poslankyňa NR SR Petra Krištúfková.

 

Finančný strop príjmu do domácnosti, ktorý sa stanovil na 1010 eur je nízky. „Matka
samoživiteľka, respektíve osamelý rodič s jedným dieťaťom, možno aj s viacerými deťmi nemá ľahké z tejto sumy utiahnuť celý chod rodiny. Predsa pomôcť ženám s deťmi, respektíve osamelým rodičom, ktorým sa nedostane k rukám riadne výživné, by mala byť prioritou štátu. Keď upravujete zákon, spravte to prosím tak, aby naozaj fungoval bez nezmyselných podmienok,
“ podotkla poslankyňa NR SR Petra Krištúfková.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár, tlačové oddelenie

 

 

Komentáre

komentárov