Články

TS: Ako uľahčiť orientáciu v poslaneckých návrhoch zákonov

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Ako uľahčiť orientáciu v poslaneckých návrhoch zákonov

Aj poslanecké návrhy zákonov treba čítať s porozumením

 

Bratislava, 25. jún 2019

Návrh zákona, ktorý môže výrazne zefektívniť prácu poslancov NR SR predkladajú na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky poslanci za hnutie SME RODINA Peter ŠTARCHOŇ, Boris KOLLÁR, Milan KRAJNIAK, Peter PČOLINSKÝ a Adriana PČOLINSKÁ.

 

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je zefektívnenie práce poslancov NR SR a umožnenie rýchlej orientácie v návrhoch zákonov tak samotným poslancom, ako aj širokej verejnosti v prípade novelizácie zákonov, ktoré v NR SR predkladajú poslanci alebo výbory,“ uviedol predkladateľ návrhu poslanec Peter Štarchoň. V predkladanej novele zákona odporúča zaviesť povinnosť navrhovateľa prikladať k návrhu novelizovaného právneho predpisu aj jeho informatívne konsolidované znenie.

„To znamená, že ak poslanec predkladá na rokovanie parlamentu návrh novely zákona, návrh by mal predložiť aj so znením súčasne platného zákona alebo jeho časti, ktorú novela upravuje, s tým, že všetky zmeny a doplnenia by boli (napr. farebne) vyznačené,“ vysvetlil poslanec Peter Štarchoň. Od roku 2015 už slovenský právny poriadok pozná obdobnú povinnosť, no táto sa vzťahuje iba na vládne návrhy novelizácií právnych predpisov predkladané do pripomienkového konania.

 „V prípade novelizácie právnych predpisov uľahčuje informatívne konsolidované znenie právneho predpisu orientáciu v navrhovaných zmenách nielen poslancom NR SR, ale aj širokej verejnosti. Existujúci právny a informačný portál Slov-Lex síce má ako relevantný zdroj právnych informácií prinášať nové právne predpisy a vyhlasované ich konsolidované znenia v už právne záväznej podobe, avšak tie nie sú k dispozícii a navyše počas samotného legislatívneho procesu v prípade návrhov zákonov, ktoré podávajú výbory a poslanci NR SR, tieto informácie absentujú,“ priblížil predkladateľ Peter Štarchoň.

 

 

 

Tlačové oddelenie

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov