Články

TS: Hnutie SME RODINA – Boris Kollár nevidí dôvod na zvyšovanie cien elektrickej energie v roku 2020

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár
nevidí dôvod na zvyšovanie cien elektrickej energie v roku 2020

Bratislava, 27. jún 2019

Elektrina by v budúcom roku mohla zdražieť aj o 20%. Vyplýva to z júnového tlačového vyhlásenia firmy Magna Energia a.s.. Je vôbec na to dôvod? Hnutie SME RODINA je znepokojené z vyjadrení dodávateľa energií o zvyšovaní cien za dodávku elektriny pre domácnosti a malé podniky v roku 2020, ktorý upozornil, že dôvodom zvýšenia cien je platný regulačný vzorec, ktorý počíta ceny z trhových priemerných cien. Z toho vyplýva, že Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) schvaľuje celé roky ceny pre domácnosti a malých podnikateľov za priemerné trhové ceny, namiesto primeraných cien.

„Domnievame sa, že URSO si neplní svoju funkciu voči zraniteľnému odberateľovi, pretože týmto nechráni jeho záujmy, keďže doposiaľ odberateľ platil  cenu za elektrinu vypočítanú z trhových cien a nie z primeraných cien,“ objasnila postoj hnutia JUDr. Monika Jankovičová, odborníčka na energetickú legislatívu za hnutie SME RODINA.

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár taktiež upozorňuje na dlhoročný neriešený problém, ktorý je v cenových rozhodnutiach za distribučné poplatky – mesačný poplatok za istič. V Západoslovenskej distribučnej a.s. a najnovšie aj v Stredoslovenskej distribučnej a.s., odberateľ, ktorý má namontovaný trojfázový hlavný istič platí viac, ako odberateľ, ktorý má namontovaný jednofázový hlavný istič rovnakej ampérovej hodnoty. A preto sa pýtame, či odberateľ s trojfázovým ističom odoberá viac alebo kvalitnejšiu elektrickú energiu ako odberateľ s jednofázovým ističom pri rovnakej číselnej hodnote hlavného ističa? Určite nie! Týmto distribučným vzorcom vznikajú medzi odberateľmi cenové rozdiely, ktoré by ani nemali vznikať na Slovensku, pretože odberateľ si nemôže vybrať lacnejšieho distribútora.

Boris Kollár na záver vyzval URSO, „aby urýchlene začal konať a prehodnotil vo svojich cenových rozhodnutiach distribučný vzorec pre 3 – fázový hlavný istič na celom území SR  u všetkých dotknutých subjektov!“ Na problém upozorňovalo od roku 2015 aj spotrebiteľské združenie „Združenie slovenských spotrebiteľov“ obidvoch predsedov URSO, ministra hospodárstva SR pána Žigu ako aj prezidenta SR pána Kisku, no žiaľ bez úspechu.

„Ďalej sa pýtam aj Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako pracuje, ak sú niekoľko rokov schvaľované „čudné ceny“ za dodávku elektriny a za distribučné poplatky v cenových rozhodnutiach schvaľovaných regulačným úradom?“ uzavrel Boris Kollár.

 

Tlačové oddelenie

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár

Komentáre

komentárov