Články

TS:Pozmeňovací návrh hnutia SME RODINA k obedom zadarmo

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Pozmeňovací návrh hnutia SME RODINA k obedom zadarmo

Bratislava, 29.11.2018

Hnutie SME RODINA predloží na aktuálnej schôdzi NR SR pozmeňovací návrh k „obedom zadarmo“.

„Trváme na tom, že na tieto obedy má právo aj 13 110 žiakov 1. stupňa 8. ročných gymnázií. Nie je žiadny dôvod na to aby boli tieto deti a ich rodičia diskriminované od sľubovanej pomoci,” uviedla Petra Krištúfková. Poslankyňa zároveň vyzýva predkladateľa zákona k dopracovaniu návrhu s cieľom predísť fiasku pri jeho aplikácii do praxe.

„Ani na dnešnej tlačovej konferencii zástupcovia strany SMER SD a ZMOSU nekonkretizovali, kto doplatí zvyšok zo sumy potrebnej na prípravu obedov. Sľubovaných 1,20€ pokrýva iba náklady na suroviny. Kto však pokryje náklady na to aby sa zo surovín stal hotový obed?! Hovorím o režijných nákladoch. Režijné náklady na jedného stravníka sú v priemere od 8 do 12 Eur mesačne. Okrem toho je nevyhnutné aby predkladateľ doriešil ďalšie nezodpovedané otázky, ktoré by mohli skončiť fiaskom celého zámeru,” doplnila poslankyňa hnutia SME RODINA Petra Krištufková.

Očakáva sa nárast stravníkov o 127 000, bude nutné rozšíriť kapacity o 20 – 25%. To si vyžaduje čas a dotácie na vybavenie týchto jedální, pretože školské jedálne nemajú technické vybavenie a vo veľa prípadoch ich drží pokope len hrdza. Rovnako sa nemyslí na odpad, ktorý zvýšenou produkciou jedální vznikne. Legislatíva neumožňuje posunúť jedlo, ktoré ostalo napríklad po neodhlásenom dieťati do záchranných centier napríklad bezdomovcom, a dokonca za jeho odvoz a likvidáciu biologicky rozložiteľného odpadu zo školských jedální, škola zaplatí 7 Eur za 25 litrov.

“Veľkou neznámou je v návrhu zákona pojem „INÉ JEDLO“. Súčasná legislatíva pozná pojem „hlavné“ a „doplnkové jedlo“, kdežto návrh zavádza nový pojem a tým je: „INÉ JEDLO“. Máme to chápať, že namiesto teplých obedov dostanú deti jednu studenú bagetu? Bagety budeme teda považovať za výchovu k správnym stravovacím návykom? Sú predsa školy, kde nemajú školskú jedáleň. Z uvedeného textu nie je vôbec jasné, čo predkladatelia považujú za iné jedlo. Žiadame túto formuláciu buď vysvetliť, alebo vypustiť,” uviedla poslankyňa hnutia Petra Krištufková.

„Každopádne fiaskom strany SMER-SD ako predkladateľa je už skutočnosť, že tento populistický návrh je už dnes nutné odsúvať a žiadne obedy zadarmo nebudú mať deti ani od januára a v skutočnosti ani neskôr. Rovnako predkladateľ nemyslel na náklady, ktoré vzniknú potrebou zamestnať nové pracovné sily do kuchyne. Pri náraste 127 000 stravníkov je nutné prijať 2500 pracovných síl do kuchyne, pretože na 50 vydaných obedov je potrebná jedna pracovná sila. Bolo prisľúbených iba tisíc nových pracovných síl, ale už tak hovoríme o sume okolo 10 mil. Eur. Obedy zadarmo sa môžu ľahko stať tými najdrahšími v histórii,” uviedla Petra Krištúfková.

Hnutie SME RODINA rado podporí každý dobrý návrh, ktorý pomôže našim občanom, žiadame však predkladateľa o jeho dotiahnutie. 

Hnutie Sme rodina – Boris Kollár

Tlačové oddelenie

Komentáre

komentárov