Články

Ukončenie reštitúcii je alfa-omega požiadaviek nespokojných poľnohospodárov

V napätých dňoch protestov a následnými letnými dovolenkami a letným suchom uniká spod pozornosti médií zásadná správa, ktorá sa týka samotného rezortu pôdohospodárstva a aj priamo pani ministerky Matečnej. Časť tejto správy som už prezentoval na spoločnej tlačovej konferencii na jar tohto rok. Správu podávala Verejná ochrankyňa práv s názvom „Mimoriadna správa verejného ochrancu práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd“.

Podotýkam, že verejný ochranca práv vystupuje v parlamente s mimoriadnou správou naozaj len vtedy, ak už je situácia kritická. Táto mimoriadna situácia sa nestáva zo dňa na deň, a ani sa netýka jedného človeka.

Poďme sa teda hrdo, odborne a slušne pozrieť na to, čo sa deje v rezorte ministerky Matečnej  a na jej „rodnom a odbornom“ pracovisko, ktorému šéfovala ešte pred ministerským kreslom. Dnes mi stačí siahnuť po správe, ktorú pani ombudsmanka predložila parlamentu začiatkom roku.

V správe sa okrem iných závažných skutočností konštatuje, že na Slovensku máme nevybavené ešte tisícky reštitučných nárokov. Je to absolútna hanba, že ani 25 rokov po zmene režimu nevieme navrátiť majetok pôvodným vlastníkom. Ako jeden z dôvodov uvádza správa neukončené konania ROEPov /obnovený register pôdy/ , ktoré mali byť pani ministerka, zo zákona ukončené v roku 2017! Poďme sa ale pozrieť na Slovenský pozemkový fond, kde pani ombudsmanka a jej tím skúmala roky 2015-2017, mimochodom aj roky, kedy tam šéfovala pani Matečná. Správa konštatuje toto :

Ako problematická sa naďalej javí súčinnosť SPF v reštitučných konaniach. Faktom je, že správne orgány, okrem telefonického a písomného urgovania a osobných rokovaní so zástupcami príslušného regionálneho odboru SPF a prípadne jeho nadriadenej zložky, SPF v Bratislave, nemá k dispozícii účinnejšie nástroje na urýchlenie zabezpečenia spolupráce SPF. Napriek tomu, že viaceré správne orgány pravidelne urgujú vyhotovenie uvedených podkladov, k urýchleniu ich vyhotovenia to nevedie. SPF, ako samostatná právnická osoba, nemá navyše ani nadriadený orgán, ktorý by v prípade potreby mohol efektívne zasiahnuť.“

Viaceré OPaL /pozemkový a lesný úrad/ OÚ z celého Slovenska uviedli, že čakajú neprimerane dlho na dodanie, najmä, geometrických plánov od Pozemkového fondu. Správne orgány uvádzajú, že na dodanie geometrického plánu čakajú v niektorých prípadoch priemerne až 2 roky, pričom v niektorých prípadoch to trvá dokonca aj 4-6 rokov..

Vážená pani ministerka…, 6 rokov na geometrický plán ??? Takto ste nastavili manažérske procesy na Pozemkovom fonde?

Ďalej sa v správe uvádza : “Ministerka MPaRV SR Ing. Gabriela Matečná vo svojom stanovisku zo dňa 12. júla 2016 uviedla, že podľa vyjadrení zástupcov SPF spracovanie doručených žiadostí z jednotlivých regionálnych odborov SPF na generálnom riaditeľstve SPF zvyčajne nepresahuje 30 dní od doručenia žiadostí.

Pani ministerka, prečo klamete a zavádzate? Dostávame desiatky listov, kde sa sťažujú reštituenti, že hoci je spis už po formálnej stránke vybavený,  čaká v nejakom šuflíku najskôr na prerokovanie v rade SPF, a potom na podpis štatutárov a z nevysvetliteľných, priam záhadných dôvodov tam leží a čaká mesiace až roky.

Pokračujem v správe : “Aj keď sa určite nájdu prípady individuálnych zlyhaní, ministerka uviedla, že nejde o dlhotrvajúcu nečinnosť SPF.”

Naopak pani ministerka, toto je dlhotrvajúca nečinnosť SPF, rady SPF, a štatutárov, medzi ktorých ste roky patrili aj vy !

Na záver zopár faktov a čísel, aby sme neboli obvinený z konšpirácie. Tak napríklad, viete ako dlho trvá reštitučné konanie podľa odhadu pani ombudsmanky napríklad v Nitre?.. Takmer 20 rokov vážení čitatelia (daňoví poplatníci). 20 rokov čaká občan Slovenskej republiky na vrátenie svojho majetku ! Toto nemá s demokratických a právnym štátom nič spoločné.

 

Ďalej sa v správe konštatuje : „Keďže reštitučné nároky si uplatnili prevažne starší občania, viacerí v podnetoch vyjadrili svoje obavy, či sa vôbec právoplatného rozhodnutia vo veci ešte dožijú. Ide teda o problém, ktorý vnímajú títo občania veľmi citlivo.“

Vážená SNS, toto je vaša zodpovedná politika? Necháte radšej vymrieť občanov SR, ktorí čakajú na vrátenie zhabaného majetku, než aby ste riešili prieťahy na Pozemkovom fonde ?

Na záver len malá poznámka : Bez vybavených reštitúcii len ťažko vyriešíme problém náhradných užívaní, ťažko scelíme pozemky, následne nevieme dokončiť ani pozemkové úpravy a dať katastrofálny stav rozdrobeného vlastníctva pôdy do poriadku. Bez týchto základných procesov sa budeme neustále trápiť vo vlastníckych sporoch, nejasných dotačných schémach a bordelu v katastri nehnuteľností.

 

Dalibor Steindl

Špecialista hnutia pre oblasť pôdy a pozemkového práva

Komentáre

komentárov