Články

USTANOVUJÚCI SNEM HNUTIA SME RODINA V OKRESE PREŠOV

Dňa 1. marca 2018 sa generálny manažér Hnutia Miloš Svrček spoločne s podpredsedom Hnutia pre regióny Josefom Vašutom zúčastnili 1. ustanovujúceho snemu Okresnej organizácie Hnutia SME RODINA-BORIS KOLLÁR v Prešovskom okrese. Predmetom snemu bola predovšetkým voľba podpredsedu, voľba kontrolóra a voľba tajomníka okresnej organizácie ako aj rozdelenie úloh týkajúcich sa komunálnych volieb 2018. Prerokované bolo aj stanovenie harmonogramu podujatí na rok 2018 a ďalších stretnutí v rámci Prešovského okresu. Predsedovi OO v Prešovskom okrese Marekovi Koščovi by sme touto cestou chcel ipoďakovať za pozvanie a zorganizovanie ustanovujúceho snemu v okrese.
RODINA MAKÁME

Komentáre

komentárov