Články

UŽ JEDEN MESAČNÝ VÝPADOK VÝŽIVNÉHO, MÔŽE ZNAMENAŤ PRE OSAMELÉHO RODIČA S DIEŤAŤOM SKUTOČNÝ EXISTENČNÝ PROBLÉM

Zámerne píšem rodiča, ale v drvivej väčšine sa jedná štatisticky o matky. Je to problém, ktorý je nevyhnutné riešiť, pretože tu ide, predsa, o deti. Vôbec tu nechcem riešiť zlé vzťahy medzi rozídenými rodičmi, či dokonca vyrovnávanie si účtov cez vlastné deti. Pretože zdravý rozum nenahradí nijaký zákon! Riešim tu situáciu, ktorá môže nastať z akýchkoľvek dôvodov, ale jej výsledkom je, že sa výživné nedostane k dieťaťu. A tu vzniká možnosť poberať náhradné výživné v prípade, že si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou. Avšak procedúra nastavená zákonom komplikuje jeho poberanie a predovšetkým jeho vymáhanie je na pleciach poberateľa. Je preto nevyhnutné, aby bremeno vymáhania náhradného výživného prešlo z pliec rodiča na štát, ako som to už opakovane navrhovala.

A to z minimálne z dvoch dôvodov. Prvý dôvod je, že štát náhradné výživné poskytuje, tak by ho mal od neplatiča aj vymáhať. A druhý dôvod, že štát má na to každopádne lepšie a účinnejšie možnosti ako osamelý, a častokrát už zúfalý rodič. Dokonca aj generálna prokuratúra uvádza zásadnú pripomienku, že sme jedinou krajinou, ktorá vymáha náhradné výživné od jeho poberateľa. V pripomienke sa tiež uvádza, že štát si necitlivo vymáha vrátenie náhradného výživného od osôb často žijúcich v pásme životného minima. Nárok na náhradné výživné totiž vznikne iba vtedy, ak nemáte príjem vyšší ako 2,2 násobok životného minima, takže sa naozaj týka len nízkopríjmových rodín.

Výživné sú peniaze, ktoré sú určené deťom. Sú nevyhnutné, aby deti netrpeli núdzou a nedostatkom. Chcem upozorniť na to, že najviac ohrozené chudobou sú práve deti, a to najmä tie, ktoré vyrastajú v neúplných rodinách. Zákon o náhradnom výživnom by mal byť práve ten, ktorý by mal pomôcť deťom, ktoré už majú súdom určené výživné, ale povinný rodič ho napriek tomu neposiela.

Prichádza jar a tá je obdobím zrodenia nového života. S jarou sa mi spája vznik nových rodín, príchod potomstva a mojim prianím je, aby im štát ponúkol oporu, istoty a bezpečnosť.

PETRA KRIŠTÚFKOVÁ
Podpredsedníčka hnutia SME RODINA – Boris Kollár
Poslankyňa NR SR
Vedúca pracovnej skupiny Rodina, sociálne služby a zamestnanosť

Komentáre

komentárov