Články

Vďaka hnutiu Sme rodina dostanú rodičovský bonus aj rodičia policajtov, vojakov a hasičov

Bratislava 23.05.2023

Vďaka návrhu poslanca za hnutie Sme rodina Miloša Svrčeka sa rozšíri okruh oprávnených osôb na nárok na rodičovský dôchodok.  

Návrh zákona poslanca za hnutie Sme rodina Miloša Svrčeka, ktorý rozšíri okruh oprávnených osôb na nárok na rodičovský dôchodok si dnes v parlamente získal podporu prítomných poslancov. ,,Považoval som za dôležité, aby bol okruh osôb, ktoré majú nárok na rodičovský dôchodok rozšírený aj o poberateľov starobného dôchodku, poberateľov invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a poberateľov výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ktorých deti sú policajtmi, vojakmi, hasičmi a pod.“ informoval poslanec za hnutie Sme rodina Miloš Svrček.

Vďaka tomuto návrhu sa odstráni nespravodlivosť, ktorá vznikla pri schválení rodičovského bonusu pre ostatných poistencov zúčastnených na dôchodkovom poistení. ,,Myslím si, že rodičovský bonus je naozaj veľkou pomocou pre našich dôchodcov, ktorí patria k najviac ohrozeným skupinám infláciou, preto podľa mňa nebolo spravodlivé, že rodičia policajtov, vojakov a podobných zamestnancov tento bonus nedostali. Musím ešte podotknúť, že suma rodičovského dôchodku sa rovnako ako pri ostatných poberateľoch dôchodku určí ako 1,5% jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa,“ vysvetlil poslanec NR SR Miloš Svrček.

Vďaka hnutiu Sme rodina sa môžu teda seniori čakať na ďalšiu pomoc v tejto náročnej dobe zdražovania. ,,Zmena sa dotkne približne 50 000 poberateľov starobného dôchodku a verím, že im tieto peniaze naviac budú veľkou pomocou,“ dodal na záver poslanec za hnutie Sme rodina Miloš Svrček.

Komentáre

komentárov