Články

Vyjadrenie poslankyne Zuzany Šebovej

Vyjadrenie poslankyne Zuzany Šebovej

Bratislava, 25. júl 2019

 

V čase, kedy medzi politikmi, odbornou aj laickou verejnosťou vrcholia emócie vyvolané návrhom na stratifikáciu nemocničnej siete, Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo rozhodnutie o nových úhradách liekov zo zdravotného poistenia. Nové úrovne úhrad pritom výrazne znevýhodňujú viaceré skupiny chronických pacientov, ale aj deti zaradené v povinnom očkovacom programe. Ich doplatky sa tak v mnohých prípadoch zo dňa na deň zvýšia o viac ako 10-15 EUR mesačne!

Tu je potrebné zdôrazniť, že pri viacerých navrhovaných zmenách v úhradách a doplatkoch zdravotné poisťovne argumentujú zmenou doterajšieho spôsobu liečby, často ho však paradoxne majú nahradiť lacnejšie alternatívy. Úplne pritom ale ignorujú odborné argumenty medicínskej obce a aj prípadné riziká spojené s tým, že v konečnom dôsledku nebudú niektorí pacienti užívať liečbu vôbec, alebo budú nastavení na liečbu drahšími alternatívami, čo bude mať negatívny vplyv na verejné zdroje.

Predpokladáme, že zvýšenie doplatkov si mediálne opäť odnesú „nenažrané farmaceutické firmy“, čo je obľúbená taktika na odvrátenie pozornosti od samotných zdravotných poisťovní. Boli to však zrejme práve poisťovne, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou držali ministerstvu zdravotníctva ruku pri vydávaní rozhodnutia o nových úhradách liekov zo zdravotného poistenia. Napovedá tomu aj navrhnutá účinnosť rozhodnutia, ktorá je stanovená na 1. októbra 2019, teda menej pol roka pred predpokladaným termínom parlamentných volieb.

Bez ohľadu na pravého pôvodcu tohto rozhodnutia však ostáva pravdou, že jeho dôsledky dopadnú na tisícky vážne chorých pacientov, vrátane malých detí, ktorým ministerstvo zdravotníctva ruka v ruke so zdravotnými poisťovňami ide meniť liečbu, a to bez potrebných konzultácií. Takéto rozhodnutia „od zeleného stola“ sa aj napriek možným politickým dôsledkom preto nedajú hodnotiť inak ako konštatovaním, že niekomu evidentne viac záleží na zvýšení zisku zdravotných poisťovní, ako na pacientoch.

Ing. ZUZANA ŠEBOVÁ
poslankyňa NR SR
vedúca pracovnej skupiny Zdravotníctvo

Komentáre

komentárov