Články

Zrušenie DPH exekútorom

TLAČOVÁ SPRÁVA hnutia SME RODINA – Boris Kollár

Zrušenie DPH exekútorom

 

Bratislava 30. január 2018

V Slovenskej republike v súčasnosti evidujeme 3,7 milióna exekúcií. Platná legislatíva umožňuje exekútorom zrážať dlh aj z nemocenskej dávky, z dôchodku a z výživného. Hnutie SME RODINA – Boris Kollár chce zabezpečiť, aby občania neboli pri exekúcii neúmerne zaťažovaní nadmernými nákladmi. Preto navrhujeme, aby odmena pre exekútora vrátane služieb, za vykonanie ktorých, má exekútor nárok na vyplatenie odmeny, bola oslobodená od dane z pridanej hodnoty.

 

Štatistiky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky evidujú až 3,7 milióna exekúcii, pričom viac ako 34-tisíc dôchodcov má vďaka súčasnej legislatíve exekvovanú časť svojho dôchodku. Návrhom oslobodiť platenie dane z pridanej hodnoty z odmeny exekútora sa odstráni nevyvážená a neprimeraná finančná záťaž občanov. „Považujem za zvrátene, že si exekútori účtujú daň z ´pridanej hodnoty´, pričom v mnohých prípadoch dochádza k úžere, vydieraniu a psychickému nátlaku“, uviedol predkladateľ návrhu Peter Pčolinský. „Vieme týmto spôsobom ušetriť ľuďom až 20% toho, čo majú zaplatiť ako odmenu exekútorovi“, dodal Pčolinský.

„Tak ako v minulosti, exekúcie a exekútori boli pod našim drobnohľadom. Aby sme pomohli ľuďom, tak sme sa v tejto novele zamerali na samotných exekútorov a ich odmeny. Odmena je cca 20% z vymáhanej sumy, strata času, poštovné plus celá plejáda ďalších položiek“, spresnil predseda hnutia Boris Kollár. „Je nemysliteľné, aby sa štát podieľal na úžere vlastných občanov. A prihadzoval na to daň z pridanej hodnoty. A v tomto prípade je tá pridaná hodnota amorálna, lebo ja sa už len pýtam úžera čo už je to za pridaná hodnota? Preto navrhujeme zrušiť DPH z odmeny exekútora“, uzavrel poslanec Kollár.

Hnutie SME RODINA – Boris Kollár zároveň navrhuje, aby sa oslobodenie dane z pridanej hodnoty vzťahovalo aj na exekúcie, ktoré už v súčasnosti prebiehajú. Tým sa znížia celkové náklady na exekúcie a odstráni sa zaťaženie občanov.

 

Za hnutie SME RODINA – Boris Kollár

Zvolávateľ tlačovej konferencie

Poslanec NR SR Peter Pčolinský

Tlačovú správu si môžete stiahnuť v PDF formáte (PDF)

Komentáre

komentárov