Články

HNUTIE SME RODINA ZRÝCHLI VÝSTAVBU DIAĽNIC

HNUTIE SME RODINA ZRÝCHLI VÝSTAVBU DIAĽNIC

Bratislava 28.03.2023

O novele zákona 669, vďaka ktorej sa urýchli príprava a výstavba diaľnic a rýchlostných ciest by mali poslanci NR SR hlasovať už dnes.

Novelou zákona 669 dosiahne Ministerstvo dopravy SR, že hodnotenie Útvaru hodnoty za peniaze na MF SR nebude nutné aktualizovať po každom kroku ako to bolo doteraz, ale tieto procesy sa urýchlia, pričom ministerstvo bude tieto hodnotenia aj naďalej rešpaktovať. ,,Tento zákon je veľmi dôležitý, pretože dokáže urýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest. Všetci vnímame výstavbu diaľnic ako pomalú, ale nie je to tým, že nevieme stavať diaľnice, je to tým, že je strašne veľa administratívnych prekážok a toto chceme odstrániť, zrýchliť, aby ľudia mohli skôr využívať tieto nové cesty a aby sme vedeli prepojiť rýchlejšie jednotlivé časti Slovenska. Získame tým čas, ale pre daný región aj rozvoj nových investícií, pracovných príležitostí, kapitálu a tým pádom prosperitu kraja“ informoval predseda NR SR Boris Kollár.

Predmetný zákon 669 však nemá žiadnym spôsobom niekomu odobrať kompetencie, práve naopak paralelizuje procesy, ktoré sa dajú, vďaka čomu sa urýchli výstavba a tým pádom sa ušetria peniaze, pričom kompetencie jednotlivých úradov ostanú zachované. ,,Prijatím tejto novely využijeme čas, kedy čakáme na výsledky štúdie a hodnotenie ÚHP na ďalší posun v projektovej príprave, posunieme sa do tzv. územného konania a do dokumentácie pre územné rozhodnutie. Následne výsledky štúdie zapracujeme ešte pred veľkým verejným obstarávaním. Nechceme nikomu odobrať kompetencie, nechceme len strácať čas, pretože aj čas sú peniaze. Napríklad v prípade R4 to môže byť až 18 mesiacov, ktoré sú kľúčové pre našich občanov,“ objasnil poverený minister dopravy SR Andrej Doležal.

Prijatie tejto novely je dôležitým krokom nielen pre Slovákov a výstavbu ciest na Slovensku, ale týka sa aj dodržania dohôd, ku ktorým sme sa zaviazali spoločne s ostatnými krajinami v rámci Strednej Európy. ,,Sú to fakty, že súčasný minister dopravy výrazným spôsobom pomohol Východnému Slovensku a to tak, že už tento rok sa bude odovzdávať 1.etapa severného obchvatu Via Carpatia okolo Prešova, 3. najväčšieho mesta Slovenska, rieši sa 2. etapa severného obchvatu, takisto vďaka novele zákona o verejnom obstarávaní, ktorú sa nám podarilo presadiť, sa výrazným spôsobom akcelerovala výstavba juhovýchodného obchvatu 2. najväčšieho mesta Slovenska Košíc. Vďaka všetkým krokom, ktoré urobilo Ministerstvo dopravy SR sa nám darí výrazne zvyšovať rozostavanosť a kilometráž ciest v rámci celého Slovenska, čo určite pozitívne vnímajú aj naši zahraniční partneri,“  dodal na záver poslanec za hnutie Sme rodina Miloš Svrček.

Komentáre

komentárov